Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «40-årsundersøkelsene (1985-1999)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • 40-årsundersøkelsene (1985-1999)

Artikkel

40-årsundersøkelsene (1985-1999)

40-åringsundersøkelsene foregikk over hele landet og hadde i hovedsak fokus på hjerte- og karsykdommer og risikofaktorer for disse. Undersøkelsene ble gjennomført i perioden 1985-1999. De består av undersøkelser blant 40-42 åringer. I tre fylker ble også 65-67 åringer invitert. Informasjonen som ble gitt er aktuell i helseforskning i dag. Materialet er stort og gir unike muligheter til å forstå årsaker til sykdom og død.

40-åringsundersøkelsene foregikk over hele landet og hadde i hovedsak fokus på hjerte- og karsykdommer og risikofaktorer for disse. Undersøkelsene ble gjennomført i perioden 1985-1999. De består av undersøkelser blant 40-42 åringer. I tre fylker ble også 65-67 åringer invitert. Informasjonen som ble gitt er aktuell i helseforskning i dag. Materialet er stort og gir unike muligheter til å forstå årsaker til sykdom og død.


Informasjon fra 40-åringsundersøkelsene blir brukt til kobling mot ulike registre.

Hva er 40-åringsundersøkelsene

Folkehelseinstituttet har overtatt databehandlingsansvaret for undersøkelsene. De består av flere undersøkelser:

  • Oslo var først ute med egen hjerte- og karundersøkelse av 40-åringer i 1981 (1981-1999).
  • Statens helseundersøkelser (i dag Nasjonalt folkehelseinstitutt) fulgte etter og gjennomførte helseundersøkelser blant 40-42-åringer i norske fylker i perioden 1985-1999.
  • Som et spesielt prosjekt var 65-67-åringer invitert til 40-åringsundersøkelsene i Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Hordaland i første fase av 40-åringsundersøkelsen i perioden 1985-1993.

Hvorfor 40-åringsundersøkelser?

På slutten av 1960-tallet hadde Oslo landets nest høyeste dødelighet av hjerte- og karsykdommer. Etter at resultatene fra de kontrollerte forsøkene i Oslo I-undersøkelsen ble kjent, igangsatte Oslo kommune i årene 1981-1999 et tilbud om screening for risikofaktorer for hjerte- og karsykdom med eventuelle etterundersøkelser. Alle kvinner og menn ble i denne perioden invitert til å delta i undersøkelsen det året de fylte 40. Totalt deltok 20 740 kvinner og 18 754 menn (av 104 482 inviterte).

De fylkesvise 40-åringsundersøkelsene startet fire år senere, etter modell fra Oslos 40-åringsundersøkelse. Her skjedde screeningen hvert tredje år i forbindelse med skjermbildefotograferingen, og alle 40-42 åringer ble invitert. Undersøkelsen var en totalpakke som omfattet overvåking, forskning, undervisning og forebygging av hjerte- og karsykdom. Til sammen deltok rundt 600 000 kvinner og menn. De fylkesvise undersøkelsene ble landsomfattende i 1993 da alle landets fylker var med, med unntak av Oslo som hadde sitt eget opplegg. I undersøkelsen som var rettet mot 65-67 åringer i Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Hordaland deltok rundt 17 000 deltakere.

Spørreskjemaer

Det første skjemaet som ble laget til 40-åringsundersøkelsene i 1985 var på én A4-side. I 1988 ble det gjort noen endringer i skjemaet, særlig knyttet til spørsmål om egen sykdom og røyking. I 1994 ble spørreskjemaet igjen endret i og med at det skulle tilpasses en utvidelse av programmet med blant annet flere aldersgrupper. I 1997 ble skjemaet utvidet til tre sider, blant annet fordi en del spørsmål til kvinner som tidligere hadde vært innhentet ved intervju ved frammøte til undersøkelsen, nå ble tatt inn i spørreskjemaet. Man ønsket også å dekke et bredere spekter av helseproblemer.

Her følger en oversikt over hvilke fylker som deltok i de ulike periodene og hvilke årskull som ble invitert.

Tilleggsundersøkelser

Kommunehelsetjenesten, forskningsmiljøer og andre interesserte har hatt mulighet til å ha med egne tilleggsundersøkelser når 40-åringsundersøkelsen ble gjennomført. Mange har benyttet seg av dette, og hatt med egne spørsmål eller egne kliniske undersøkelser.

Resultater

Oslo var først ute med egen hjerte- og karundersøkelse av 40-åringer i 1981 (1981-1999):

  • Resultatene tyder på at det har vært en reell reduksjon i viktige risikofaktorer for hjerte- og karsykdom blant menn i Oslo siden tidlig 80-tallet. Dødeligheten av hjerteinfarkt har gått ned i hele landet, også i Oslo.
  • De klassiske risikofaktorer som røyking, forhøyet totalkolesterolnivå og høyt blodtrykk ble gradvis redusert i perioden.
  • Kroppsvekt sammen med andre variabler som påvirkes av økt energiinntak og nedsatt fysisk aktivitet, som triglyseridnivå og diabetes, økte.

Samlet rapport fra de andre fylkene - Oslo, Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Troms og Finnmark:

Forskning og data