Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «Om Biobanken ved Folkehelseinstituttet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte og slette din e-postadresse ved å følge lenke i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om Biobanken ved Folkehelseinstituttet

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Artikkel

Om Biobanken ved Folkehelseinstituttet

Publisert Oppdatert

Avdeling for biobanker (Biobanken) ved Folkehelseinstitutt ble etablert som en forskningsbiobank i 1999 og er i dag en moderne og effektiv biobank. Biobanken kan tilby håndtering og lagring av humane biologiske prøver for oppdragsgivere med behov for trygge, effektive og skreddersydde løsninger.

Lab biobank
Colourbox.com

Avdeling for biobanker (Biobanken) ved Folkehelseinstitutt ble etablert som en forskningsbiobank i 1999 og er i dag en moderne og effektiv biobank. Biobanken kan tilby håndtering og lagring av humane biologiske prøver for oppdragsgivere med behov for trygge, effektive og skreddersydde løsninger.


Biobank lagring ved -20 grader.
Biobank lagring ved -20 grader.

Biobanken kan tilby en rekke tjenester innen biobanking enten du bare har behov for fryserplass eller også planlegging og innsamling. Vi kan lage tilpassede løsninger og utarbeide avtaler som er skreddersydd dine behov.

Biobanken har et veletablert og profesjonelt system for mottak og behandling av biologisk materiale, med gode kvalitetsrutiner og protokoller. Dette gir sikkerhet og sporbarhet for alle prøver lagret i Biobanken.

Våre tjenester:

  • Rådgivning innen praktisk planlegging og studiedesign, inkludert protokoller for prøvetakning og prøvehåndtering 
  • Mottak og registrering av biologisk materiale, inkluderert IT-løsninger som sørger for full sporbarhet gjennom alle prosesser 
  • Behandling av prøver, inkludert DNA-ekstraksjon, normalisering og fordeling til lagringsmedier 
  • Lagring av biologisk materiale ved ulike temperaturer 
  • Effektivt uttak, både manuelt og automatisert

Kvalitetssikringsrutiner

Biobanken har et kvalitetssystem med gode, etablerte rutiner med skriftlige dokumenter for blant annet alle prosedyrer, avvikshåndtering, vedlikehold av maskinparken og opplæring av ansatte. Vi har også flere kvalitetsprosjekter som bl.a ser på stabilitet av RNA, serum og plasma ved langtidslagring, samt program for kvalitetskontroll av DNA.

Biobanken var sertifisert etter ISO 9001 fra oktober 2014 – mai 2020, men vil nå velge å jobbe mot en annen biobank-spesifikk standard. Kvalitetssystemet er beholdt, og videreutvikles nå for å møte kravene fra den nye ISO-standarden for biobanking, ISO 20387:2018.

Biobanken har også en etablert kvalitetspolitikk med tydelige kvalitetsmål.

Alle våre ansatte har teknisk eller akademisk bakgrunn innen blant annet kjemi, biokjemi og mikrobiologi.

Film

Presentasjon av Biobankens tjenester: 

Hva er en biobank?

En biobank er en samling humant biologisk materiale. Med humant biologisk materiale menes organer, deler av organer, celler og vev og bestanddeler av slikt materiale fra levende og døde mennesker.

Biobanker deles inn i diagnostiske biobanker og behandlingsbiobanker på den ene siden, og forskningsbiobanker på den andre siden. Det er et viktig skille mellom definisjonen av disse:

Diagnostiske biobanker og behandlingsbiobanker omfatter det humant biologiske materialet som er samlet inn i forbindelse med undersøkelse, diagnostikk og behandling. Når formålet med biobanken er undersøkelse, diagnostikk og behandling, er det kun det biologiske materialet i seg selv som utgjør innholdet i biobanken. En forskningsbiobank defineres derimot som en samling humant biologisk materiale og opplysninger som direkte fremkommer ved analyse av dette materialet. Dersom formålet med biobanken er forskning, vil altså analyseresultater som utledes direkte fra det biologiske materialet (inkludert bestanddeler av dette, f.eks. DNA, RNA og proteiner) også være en del av biobanken.

Biobankloven (Lovdata.no) sier følgende i § 2 annet ledd:”Med forskningsbiobank forstås i denne lov en samling humant biologisk materiale og opplysninger som direkte fremkommer ved analyse av dette materialet, og som anvendes eller skal anvendes til forskning”.