Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Spørreundersøkelse om helsetjenestebehov blant flyktninger fra Ukraina»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Spørreundersøkelse om helsetjenestebehov blant flyktninger fra Ukraina

Prosjekt

Spørreundersøkelse om helsetjenestebehov blant flyktninger fra Ukraina - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge selvrapportert helse og helsetjenestebehov i et utvalg ukrainske flyktninger i Norge.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Sammendrag

•    Ukrainsk: Опитування про потреби в медичних послугах серед біженців з України (Spørreundersøkelse om helsetjenestebehov blant flyktninger fra Ukraina)

•    Russisk: Опрос о потребностях в медицинских услугах среди беженцев из Украины (Spørreundersøkelse om helsetjenestebehov blant flyktninger fra Ukraina)

Krigen i Ukraina har ført til en større flyktningestrøm til Norge. Det er lite systematisk kunnskap om helsetilstanden til de ankomne flyktningene og deres helsetjenestebehov. Undersøkelsen kartlegger helse og helsetjenestebehov blant flyktninger som er kommet til Norge fra Ukraina i 2022.

De ukrainske flyktningene som er kommet har en demografisk sammensetning som skiller seg markant fra det mottakssystemene i Norge er vant til å håndtere. Det er også indikasjon på at helsebehovene og helsetjenestebruken kan være svært annerledes enn for andre flyktninggrupper. De fleste som flykter fra Ukraina er kvinner, barn og unge, og eldre. I perioden mars til mai 2022 er det ankommet mer enn 17000 flyktninger fra Ukraina til Norge, der henholdsvis 36 % av alle registrerte søknader er for barn og unge, og 79% av søknader for voksne er for kvinner.

 

Behov for kunnskap for å yte gode helsetjenester

Kommuner og mottakssystemene rapporter at sammensetningen skaper utfordringer fordi de ikke er tilpasset større ankomster av kvinner, barn, eldre og personer med funksjonsnedsettelser og omfattende omsorgsbehov. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til hvor annerledes helsebehovene og helsetjenestebruken er, hvorvidt de skiller seg fra den norske generelle befolkningen og på hvilke måter. Det er derfor behov for mer systematisert innhenting av kunnskap som kan gi helsemyndighetene informasjon om hvordan flyktninger, her fra Ukraina, opplever sin egen helse og hva vi kan forvente av helsetjenestebruk.   

 

Formål

Hovedmålet med prosjektet er å sikre gode helsetjenester til rett tid for flyktninger.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge selvrapportert helse og helsetjenestebehov i et utvalg ukrainske flyktninger i Norge. Resultatene skal informere helsemyndigheter om helsetjenestebehov blant ukrainske flyktninger, samt gi økt kunnskap om deres helsestatus.

 

Om undersøkelsen

Undersøkelsen gjennomføres med bruk av et elektronisk spørreskjema som gjøres tilgjengelig for ukrainske flyktninger som er kommet til Norge. Deltakere svarer på spørreskjemaet ved å skanne en QR kode eller benytte oppgitt lenke på plakat eller brosjyre tilgjengelig på mottak og andre frivillige eller kommunale møteplasser rettet mot flyktninger. Deltakere velger språk med alternativene ukrainsk, russisk, engelsk eller norsk. Samtykke gis ved avkrysning i skjema.

Spørsmålene er i hovedsak hentet fra eksisterende og tidligere brukte spørreskjema som Folkehelseundersøkelsene og EQ-5D-5L. Det samles ikke inn direkte identifiserbare opplysninger.

Det er foretatt personvernkonsekvensvurdering av prosjektets datagrunnlag og prosjektet følger etablerte retningslinjer for opprettholdelse av de registrertes rettigheter.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Angela Susan Labberton, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Thea Steen Skogheim, Helsetjenester, Folkehelseinstituttet
Ylva Helland, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
Tonya Moen Hansen, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
Tetyana Tkachenko, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
Inger Opedal Paulsrud, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
Kirsten Danielsen, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet

Start

01.06.2022

Slutt

31.05.2023

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Angela Susan Labberton