Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ukrainsk: Опитування про потреби в медичних послугах серед біженців з України (Spørreundersøkelse om helsetjenestebehov blant flyktninger fra Ukraina)»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukrainsk: Опитування про потреби в медичних послугах серед біженців з України (Spørreundersøkelse om helsetjenestebehov blant flyktninger fra Ukraina)

Prosjekt

Ukrainsk: Опитування про потреби в медичних послугах серед біженців з України (Spørreundersøkelse om helsetjenestebehov blant flyktninger fra Ukraina) - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Основною метою цього опитування є своєчасне забезпечення біженців якісними медичними послугами.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.

Sammendrag

Короткий зміст

Війна в Україні призвела до збільшення потоку біженців до Норвегії. Cистематично зібраних даних про стан здоров'я прибулих біженців та їхніх потреб в медичних послугах є мало.З допомогою цього опитування ми досліджуємо стан здоров’я та потреби в медичних послугах серед біженців, котрі прибули до Норвегії в 2022 році. Норвезький інститут громадського здоров'я  (FHI) бажає дізнатися, як можна покращити медичні послуги для біженців, які прибувають до Норвегії. Нам потрібні знання про стан здоров’я та потреби в медичних послугах прибувших до Норвегії, а також про те, як найкращим чином задовільнити ці потреби.

Інформація про опитування

Основною метою цього опитування є отримання даних, які можна використовувати на національному рівні для оцінки потреб у медичних послугах серед українських біженців, які прибули до Норвегії. Ми вас запитаємо про стан вашого здоров’я, про медичні послуги, які вам було надано, коли ви прибули до Норвегії та про ваші потреби в медичних послугах. Ваш досвід важливий для покращення медичних послуг для новоприбулих біженців.

Ви можете взяти участь в опитуванні, відсканувавши QR-код або скориставшись посиланням вказаним на плакаті чи брошурі. Плакат і брошури доступні у місцях прийому біженців та в інших волонтерських або муніципальних місцях для зустрічей біженців.

Опитування займе приблизно 10 хвилин. Ви можете відповідати українською, російською, англійською чи норвезькою мовами. Вам повинно бути 18 років або більше.

Ви не вказуєте ім'я або іншу інформацію, що може стосуватись особисто вас. Це означає, що ті, хто бачать відповіді, не знають, хто відповів. Іх не цікавлять окремі особи, котрі віповідають, а сумарний досвід українців, котрі прибувають до Норвегії. Після надсилання анкети, ваші відповіді неможливо буде змінити або видалити.

Результати цього опитування будуть порівняні з попередніми опитуваннями серед норвезького населення.

Результати будуть опубліковані лише на груповому, але ні в якому разі не на індивідуальному рівні.

Відповіді будуть використані для оцінки можливості отримання та подальшого поліпшення медичних послуг.

За обробку даних опитування відповідає Норвезький інститут громадського здоров'я (FHI). Якщо у вас виникли питання щодо того, як ми обробляємо вашу інформацію, зверніться до керівника проекту (ylva.helland@fhi.no) або до відповідального за конфіденційність даних FHI (personvernombud@fhi.no).

Інформацію про ваші права можна знайти на веб-сайті Норвезького інституту громадського здоров’я: https://www.fhi.no/UKR-survey 

Tekst på norsk

Hovedmål om å sikre gode helsetjenester til rett tid for flyktninger 

Sammendrag 

Krigen i Ukraina har ført til en større flyktningestrøm til Norge. Det er lite systematisk kunnskap om helsetilstanden til de ankomne flyktningene og deres helsetjenestebehov. Undersøkelsen kartlegger helse og helsetjenestebehov blant flyktninger som er ankommet Norge fra Ukraina i 2022. 

Folkehelseinstituttet vil vite hvordan helsetjenestene til flyktninger som kommer til Norge kan bli bedre. Vi trenger kunnskap om helsen og helsetjenestebehovet til de som kommer, og hvordan helsetjenestene kan dekke deres behov best mulig.  

Informasjon om undersøkelsen 

Hovedformålet med denne undersøkelsen er å skaffe resultater som kan brukes på nasjonalt nivå til å anslå helsetjenestebehov blant ukrainske flyktninger som er kommet til Norge. Vi vil spørre om din helse, om helsetilbudet du fikk da du kom til Norge, og hvilke helsetjenester du trenger.  

Erfaringene dine er viktige for å forbedre helsetilbudet til nyankomne flyktninger.  

Du kan delta ved å skanne en QR kode eller benytte oppgitt lenke på plakat eller brosjyre tilgjengelig på mottak og andre frivillige eller kommunale møteplasser rettet mot flyktninger. 

Det tar ca. 10 minutter å fylle ut spørreskjemaet. Du kan svare på ukrainsk, russisk, engelsk eller norsk. Du må være 18 år eller eldre. 

Du oppgir ikke navn eller annen informasjon som kan knyttes direkte til deg. Det betyr at de som ser svarene, ikke vet hvem som har svart. De er heller ikke opptatt av enkeltpersonene bak svarene, men av de samlede erfaringene fra ukrainere som kommer til Norge. Det vil ikke være mulig å endre eller slette dine svar etter at skjema er sendt inn. 

Resultatene fra denne undersøkelsen vil bli sammenlignet med tidligere gjennomførte undersøkelser blant den norske befolkningen. 

Resultatene vil kun publiseres på gruppenivå og aldri på individnivå. 

Svarene vil bli brukt til å vurdere om flyktningene får den helsehjelpen de trenger og hva som kan gjøres for å gjøre helsehjelpen bedre. 

Folkehelseinstituttet har behandlingsansvaret for undersøkelsen. Har du spørsmål om hvordan vi behandler dine opplysninger ta kontakt med prosjektleder for prosjektet (ylva.helland@fhi.no) eller FHI sitt personvernombud (personvernombud@fhi.no).  

Informasjon om rettighetene dine finnes på Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/UKR-survey