Hopp til innhold

Prosjekt

Søvn, stillesittende aktivitet og vektutvikling hos barn - prosjektbeskrivelse

Publisert

Formålet med dette prosjektet er å undersøke om søvn (varighet, hyppighet av oppvåkning, søvnproblemer) hos småbarn har sammenheng med vektutvikling i barneskolealder.


Sammendrag

Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med dette prosjektet er å undersøke om søvn (varighet, hyppighet av oppvåkning, søvnproblemer) hos småbarn har sammenheng med vektutvikling i barneskolealder. Man ønsker også å undersøke om stillesittende aktivitet (skjermaktivitet som å se på TV/DVD, spille elektroniske spill) er en stabil atferd (sporer) fra tidlig barndom til skolealder, og om slik skjermaktivitet har sammenheng med a) søvn (varighet og kvalitet) og b) vektutvikling hos barn/ungdom. Videre vil man undersøke om ulike aspekter ved søvn kan forklare en sammenheng mellom a) skjermaktivitet og vektutvikling, og om b) søvn og skjermaktivitet kan forklare sammenhengen mellom sosioøkonomisk status og vektutvikling. I de nevnte problemstillingene vil man også undersøke om mulige sammenhenger, sporingseffekter og eventuelle påviste mekanismer varierer på tvers av sosioøkonomisk status, kjønn, familiestruktur eller annen relatert atferd. Overvekt og fedme er en global helseutfordring med negative fysisk og psykiske konsekvenser for barn og voksne. Ugunstig vektutvikling har sammenheng med en rekke påvirkelige levevaner som etableres i tidlig barneår, inkludert ugunstig kosthold, lite fysisk aktivitet og mye stillesittende aktivitet. Lite søvn er også en risikofaktor for ugunstig vektutvikling. Barn med foreldre med lav utdanning både sover mindre, er mer stillesittende og bruker skjermer, inkludert TV-titting, i større grad og enn barn med foreldre med høyere utdannelse. Disse barna har også mer overvekt og fedme. For å kunne utvikle tiltak som har mulighet til å påvirke disse forskjellene, er det behov for mer kunnskap om mekanismene bak sammenhengene. Det er behov for både å undersøke om a) søvn (varighet og kvalitet) kan bidra til å forklare en eventuell sammenheng mellom skjermaktivitet og vektutvikling, og b) om skjermaktivitet og ulike aspekter av søvn kan forklare en sammenheng mellom sosioøkonomiske forskjeller og vektutvikling. Det planlegges å bruke allerede innsamlede opplysninger fra alle barna som deltar i MoBa.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ingunn Holden Bergh, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Per Magnus, Folkehelseinstituttet
Børge Sivertsen, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet