Søvn og søvnvansker

Temaside med fakta og forskning om søvn og søvnvansker. Vedvarende søvnvansker (insomni) kan ha negative konsekvenser for helsen.

Fra Folkehelserapporten

Søvnvansker
illustrasjon søvnvansker - insomnia
Søvnvansker

Søvnvansker er vanlig i befolkningen, og insomni (søvnløshet) er den vanligste formen for søvnvansker. Insomni øker risikoen for utvikling av andre helseplager.

Oppdatert

Se også:

Folkehelserapporten
Folkehelserapporten
Folkehelserapporten
Støy og hørsel
Støy og hørsel
Støy og hørsel