Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kontinuerlig elektroniske målinger (KEM) i psykisk helsevern og TSB»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kontinuerlig elektroniske målinger (KEM) i psykisk helsevern og TSB

Prosjekt

Kontinuerlig elektroniske målinger (KEM) i psykisk helsevern og TSB - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Kontinuerlige, elektroniske målinger av brukererfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert avhengighetsbehandling startet opp i januar 2020.


Sammendrag

Prosjektet omhandler målinger av brukererfaringer med døgnenheter i psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Målingene gjennomføres av Enhet for surveyer og brukeropplevd kvalitet i Folkehelseinstituttet (FHI), i henhold til tildelingsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet for 2019. Undersøkelser innen PHV og TSB har tidligere vært gjennomført som tverrsnittsundersøkelser, men fra januar 2020 ble disse erstattet med kontinuerlige, elektroniske målinger (KEM). FHI utviklet og etablerte systemet for gjennomføringen av målingene i 2019.

 

Se studiesidene for mer informasjon:

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Hilde Karin Hestad Iversen, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Karoline Aasgaard, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
Lina Harvold Ellingsen-Dalskau, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
Olaf Holmboe, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
Kirsten Danielsen, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
Øyvind Andresen Bjertnæs, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet

Start

28.01.2019

Slutt

31.12.2024

Status

Pågående

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet