Hopp til innhold

Prosjekt

Kontinuerlig elektroniske målinger (KEM) i psykisk helsevern og TSB - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Kontinuerlige, elektroniske målinger av brukererfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert avhengighetsbehandling startet opp i januar 2020.


Sammendrag

Målet er å etablere et system for kontinuerlige, elektroniske målinger i psykisk helsevern og TSB i løpet av 2019, og starte opp målingene i 2020. Prosjektet er bestilt av Hdir og inngår i tildelingsbrevet fra HOD til FHI for 2019. I bestillingen fra HOD står det at FHI skal «Utvikle og etablere system for løpende PasOppundersøkelser innen psykisk helsevern og TSB. Indikatorene skal blant annet brukes for å følge med på lokal måloppnåelse for pakkeforløp for psykisk helse og rus. Kort beskrivelse og fremdriftsplan skal inngå i planen.»

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Hilde Karin Hestad Iversen, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Øyvind Andresen Bjertnæs, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
Ylva Helland, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
Olaf Holmboe, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet