Kontinuerlige elektroniske målinger av brukererfaringer i psykisk helsevern (PHV)

Kontinuerlige, elektroniske målinger av brukererfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern startet opp i januar 2020.