Hopp til hovedinnhold

Kontinuerlige elektroniske målinger av brukererfaringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Som følge av regjeringens beslutning om omorganisering i helseforvaltningen har ansvaret for kontinuerlige målinger blitt overført til Helsedirektoratet fra 1. januar 2024, kontaktinfo: kem_tsb@helsedir.no