Kontinuerlige elektroniske målinger av brukererfaringer i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Kontinuerlige, elektroniske målinger av brukererfaringer med døgnopphold i tverrfaglig spesialisert rusbehandling startet opp i januar 2020.