Hopp til innhold

Prosjekt

Betydningen av lave nivåer av luftforurensning for befolkningens helse - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Denne studien vil fokusere på mulige effekter av de laveste nivåer av luftforurensning i Europa, fordi mer kunnskap er nødvendig her.


Sammendrag

Sammenhengen mellom luftforurensning og helse synes ikke å være lineær og selv relativt lave nivåer av luftforurensning kan ha sammenheng med helse. Denne studien vil fokusere på mulige effekter av de laveste nivåer av luftforurensning i Europa, fordi mer kunnskap er nødvendig her. Helseeffekter av lave nivåer er viktig i vurderingen av helsemessige grenseverdier og anbefalinger. Dessuten har Norge relativt lave nivåer, så norske data er egnet til bruk i slike studier. I studien inngår nye nasjonale kohorter med et meget stort antall deltakere og etablerte kohorter som inngikk i prosjektet European study of cohorts for air pollution (ESCAPE). Eksponering for luftforurensningskomponentene PM2,5, NO2, svart karbon (BC) og ozon vil bli beregnet for bostedsadresse. Vegtrafikk er en viktig kilde for luftforurensning og trafikkstøy har den samme kilden. Derfor er det viktig å ta hensyn til trafikkstøy i slike studier. Helseutfallene som inkluderes er dødelighet, kreft og hjerte-kar utfall.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Bente Margaret Oftedal, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Bente Margaret Oftedal, Avdeling for luft og støy, Folkehelseinstituttet
Carl Fredrik Nordheim, Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr, Folkehelseinstituttet
Shilpa Rao-Skirbekk, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Terese Bekkevold, Avdeling for infeksjonsepidemiologi og modellering, Folkehelseinstituttet
Norun Hjertager Krog, Avdeling for luft og støy, Folkehelseinstituttet
Ruby Del Risco Kollerud, Avdeling for luft og støy, Folkehelseinstituttet
Gunn Marit Aasvang, Avdeling for luft og støy, Folkehelseinstituttet

Om prosjektet