Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Betydningen av lave nivåer av luftforurensning for befolkningens helse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Betydningen av lave nivåer av luftforurensning for befolkningens helse

Prosjekt

Betydningen av lave nivåer av luftforurensning for befolkningens helse - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Denne studien vil fokusere på mulige effekter av de laveste nivåer av luftforurensning i Europa, fordi mer kunnskap er nødvendig her.


Sammendrag

Sammenhengen mellom luftforurensning og helse synes ikke å være lineær og selv relativt lave nivåer av luftforurensning kan ha sammenheng med helse. Denne studien vil fokusere på mulige effekter av de laveste nivåer av luftforurensning i Europa, fordi mer kunnskap er nødvendig her. Helseeffekter av lave nivåer er viktig i vurderingen av helsemessige grenseverdier og anbefalinger. Dessuten har Norge relativt lave nivåer, så norske data er egnet til bruk i slike studier. I studien inngår nye nasjonale kohorter med et meget stort antall deltakere og etablerte kohorter som inngikk i prosjektet European study of cohorts for air pollution (ESCAPE). Eksponering for luftforurensningskomponentene PM2,5, NO2, svart karbon (BC) og ozon vil bli beregnet for bostedsadresse. Vegtrafikk er en viktig kilde for luftforurensning og trafikkstøy har den samme kilden. Derfor er det viktig å ta hensyn til trafikkstøy i slike studier. Helseutfallene som inkluderes er dødelighet, kreft og hjerte-kar utfall.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Bente Margaret Oftedal, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Bente Margaret Oftedal, Smittevern, Folkehelseinstituttet
Carl Fredrik Nordheim, Avdeling for smittevern og beredskap, Folkehelseinstituttet
Shilpa Rao-Skirbekk, Avdeling for metodeutvikling og analyse, Folkehelseinstituttet
Terese Bekkevold, Avdeling for metodeutvikling og analyse, Folkehelseinstituttet
Norun Hjertager Krog, Smittevern, Folkehelseinstituttet
Ruby Del Risco Kollerud, Smittevern, Folkehelseinstituttet
Gunn Marit Aasvang, Smittevern, Folkehelseinstituttet

Start

15.05.2016

Slutt

31.12.2022

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Bente Margaret Oftedal