Utbrudd - varsling og oppklaring

Her finner du informasjon om varsling og oppklaring av utbrudd. Hvem som skal varsles og hvem som har hvilket ansvar.

Se også:

Smittevernveilederen
Smittevernveilederen
Smittevernveilederen
Smitte fra mat, vann og dyr
Smitte fra mat, vann og dyr
Smitte fra mat, vann og dyr
Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)
Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)
Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)