Hopp til innhold

Prosjekter

Viser  8  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Barnevekststudien 2010-2019: Kroppsmasseindeks og vektstatus og faktorer som har sammenheng med vektutvikling hos norske barn.

  Formålet med dette prosjektet er å undersøke faktorer som har sammenheng med undervekt, overvekt og fedme og vektutviklingen hos norske barn.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 2. Livsstilsintervensjoner med eller uten legemidler for voksne med overvekt eller fedme. Systematisk kartleggingsoversikt.

  Vi vil i denne kartleggingsoversikten identifisere og kategorisere studier om livsstilsintervensjoner som varer i ett år eller lengre, og som omhandler voksne med en kroppsmasseindeks ≥25.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 3. Vektstabilisering blant barn og unge

  Denne systematiske oversikten skal identifi­sere og oppsummere effekt av tiltak for å stabilisere vekten hos barn og unge som har gjennomgått et vektreduserende behandlingstiltak.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 4. Henger temperament sammen med vektutviklingen hos barn

  Prosjektet undersøker om tidlige temperamentstrekk spiller en rolle for vektutvikling hos barn.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 5. Sammenhengen mellom mors og barns kroppsmasseindeks

  Bakgrunnen for prosjektet er å forstå hva som ligger bak assosiasjonen mellom mors BMI og barnets BMI.

  Prosjekt

  Publisert

 6. Søvn, stillesittende aktivitet og vektutvikling hos barn

  Formålet med dette prosjektet er å undersøke om søvn (varighet, hyppighet av oppvåkning, søvnproblemer) hos småbarn har sammenheng med vektutvikling i barneskolealder.

  Prosjekt

  Publisert

 7. Påvirkningen av fars fedme på DNA-metylering hos barn

  Problemstillingen er om det overføres et metyleringsmønster fra overvektige fedre til barna.

  Prosjekt

  Publisert Oppdatert

 8. Sosioøkonomiske forskjeller i vektutvikling hos ungdom: trender, mekanismer og potensielle intervensjoner

  Denne studien vil undersøke sosioøkonomiske forskjeller i vektutvikling hos barn fra fødsel til de er 14 år gamle.

  Prosjekt

  Publisert