Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Barnevekststudien 2010-2019: Kroppsmasseindeks og vektstatus og faktorer som har sammenheng med vektutvikling hos norske barn.»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Barnevekststudien 2010-2019: Kroppsmasseindeks og vektstatus og faktorer som har sammenheng med vektutvikling hos norske barn.

Prosjekt

Barnevekststudien 2010-2019: Kroppsmasseindeks og vektstatus og faktorer som har sammenheng med vektutvikling hos norske barn. - prosjektbeskrivelse

Publisert Oppdatert

Formålet med dette prosjektet er å undersøke faktorer som har sammenheng med undervekt, overvekt og fedme og vektutviklingen hos norske barn.


Sammendrag

Fedmeepidemien representerer en store helsetrussel både på individ og befolkningsnivå. Overvekt og fedme hos barn og unge er assosiert med somatiske og psykososiale komplikasjoner. Forebygging av overvekt og fedme i barnebefolkningen krever kunnskap om vektutvikling, risikofaktorer og utsatte grupper. Formålet med dette prosjektet er å undersøke faktorer som har sammenheng med undervekt, overvekt og fedme og vektutviklingen hos norske barn. Data som er samlet inn gjennom Barnevekststudien gir en unik mulighet til dette. Studien inkluderer fire repeterte landsrepresentative innsamlinger i 2010, 2012, 2015 og 2019 og målinger av høyde, vekt og livvidde blant 3. klassinger (ca. 8-år), totalt omtrent 13 000 barn (tverrsnittsdata). Hvis vi skal kunne gi råd til befolkningen og helsemyndighetene om tiltak og policy til å forebygge ugunstig vektutvikling, trenger vi resultater basert på målte data som gir pålitelige resultater. For tre av datainnsamlingene (2010, 2015 og 2019) har også det blitt samlet inn høyde- og vektmål fra rutinemålinger i helsestasjon- og skolehelsetjenesten som registreres i barnets helsekort, fra nyfødtperioden til kartleggingstidspunktet (forløpsdata). I tillegg er barna spurt om hvordan de kom seg til skolen (om de gikk, syklet eller ble kjørt) den dagen de ble målt, og helsesykepleiere har i samarbeid med rektor fylt ut et skjema om kroppsøvingstilbudet og mulighetene for å være fysisk aktiv på skolen, samt mat og drikketilbudet på skolen. For å studere faktorer som har sammenheng med vektstatus vil innsamlede data kobles opp mot registerdata fra Statistisk sentralbyrå og Medisinsk fødselsregister. Det vil bli benyttet kvantitative analyser. Vi vil undersøke sammenhengen mellom sosioøkonomiske forhold (foreldres utdanning, inntekt og boforhold), familiestruktur (foreldres sivilstand og samlivsform) og barns vektutvikling og vektstatus både ved 8 års alder og fra fødsel opp til 8 års alder. l tillegg vil vi undersøke i hvilken grad barns bruk av «aktiv transport» til skolen (dvs. om de går/sykler eller blir kjørt/tar buss) og om mulighetene til å være fysisk aktive på skolen, samt kroppsøvings og mat- og drikketilbudet på skolen har sammenheng med vektutvikling. Geografiske forskjeller inkludert mulige forskjeller knyttet til om barna går på skole i sentrale eller mindre sentrale strøk (dvs. by vs. land-forskjeller) vil også bli undersøk når det er relevant.

Se fullstendig prosjektbeskrivelse på Cristin for mer informasjon om resultater, deltakere, kontakter med mer

Prosjektdeltakere

Prosjektleder

Ingunn Holden Bergh, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Marte Karoline Råberg Kjøllesdal, Avdeling for forskning og analyse av helsetjenesten, Folkehelseinstituttet
Pétur Benedikt Juliusson, Avdeling for helseregisterforskning og -utvikling, Folkehelseinstituttet
Else Karin Grøholt, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Rannveig Kaldager Hart, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Tonje Holte Stea, Universitetet i Agder
Anne-Siri Fismen, Avdeling for helsefremmende arbeid, Folkehelseinstituttet
Andrew Wills, University of Bristol
Elling Tufte Bere, Avdeling for helse og ulikhet, Folkehelseinstituttet
Arnfinn Helleve, Områdestab psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet

Start

22.09.2020

Slutt

22.09.2030

Status

Pågående

Godkjenninger

Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

Prosjekteier/ prosjektansvarlig

Folkehelseinstituttet

Prosjektleder

Ingunn Holden Bergh