Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hvem kan få koronavaksine?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Hvem kan få koronavaksine?

Artikkel

Hvem kan få koronavaksine?

Her finner du informasjon om hvilke grupper som får tilbud om koronavaksine og når vi forventer at de ulike gruppene vil ha fått et tilbud. Der kan du også lese om risikogrupper.

Film1_Mangfold.png

Her finner du informasjon om hvilke grupper som får tilbud om koronavaksine og når vi forventer at de ulike gruppene vil ha fått et tilbud. Der kan du også lese om risikogrupper.


Disse får tilbud om koronavaksine:

Risikogrupper

Med risikogrupper menes personer med økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdom. Det er:

 • Beboere i sykehjem.
 • Alle 65 år eller eldre.
 • Personer 5–64 år med en eller flere definerte sykdommer/tilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdomsforløp og død av covid-19. Se avsnittet under for spesifisering av ulike sykdommer/tilstander og aldersgrupper.

Andre grupper

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten.
 • Årskullene 2004 og 2005 og personer 18 år eller eldre. 
 • Barn 5 -15 år kan også vaksineres hvis de og foresatte ønsker.

Risikogrupper

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper, og bør få grunnvaksinasjon. Oppfriskningsdose anbefales til personer i aldersgruppen 18-64 år innenfor disse samme risikogruppene:

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)*  
 • Downs syndrom*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.  

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Oppfriskningsdose anbefales til ungdom i aldersgruppe 12-17 år med følgende sykdommer/tilstander. Legg merke til at denne listen med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for voksne over:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

For mer detaljert informasjon om sykdommer/tilstander som kan gi økt risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, se:

Følg med på din kommunes nettside 

Det varierer mellom kommunene hva slags løsninger som brukes for timeavtaler og innkalling. Flere steder er det også drop-in-tilbud der det ikke er nødvendig med avtale på forhånd.  Følg med på din kommunes nettside for detaljer. 

Vaksinen er gratis

Vaksinen er gratis. 

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene omfattes av vaksinetilbudet. 

Begrunnelse for anbefalinger og tilbud til de ulike gruppene 

 • Årskullene 2004 og 2005 og personer 18 år og eldre anbefales (bør) grunnvaksinering med koronavaksine. Dette er først og fremst begrunnet i risikoen for alvorlig sykdomsforløp ved koronainfeksjon. Det er de eldste, og personer med enkelte sykdommer og tilstander som har størst risiko for alvorlig forløp og død av koronasykdom. Selv om de fleste unge og friske personer takler covid-19 godt, er det også en del i denne gruppen som kan bli alvorlig syke. Vaksinasjon vil i tillegg til å beskytte den som vaksineres, også bidra til å redusere smittespredning i samfunnet.

 • Barn 5-15 år med alvorlig grunnsykdom bør grunnvaksineres med koronavaksine. Selv om risiko for alvorlig koronasykdom for disse samlet sett er liten, er dette en gruppe som er særlig sårbare og derfor bør vaksineres.

 • Alle fra 45 år og oppover, og yngre personer som tilhører risikogruppene anbefales (bør) også ta oppfriskningsdose når det er gått 20 uker siden dose 2. Dette er også hovedsakelig for å redusere risikoen for alvorlig sykdomsforløp ved koronainfeksjon i disse gruppene.

 • Vaksinasjon har, i tillegg til å beskytte den som vaksineres, også bidratt betydelig til å redusere smittespredning i samfunnet. Denne effekten på smittespredning ser nå ut til å være mindre for omikronvarianten, mens effekten mot alvorlig sykdom fortsatt er god.

 • Barn 5-15 år: Har tilbud om (kan ta) en eller to doser koronavaksine dersom de og foresatte ønsker. Folkehelseinstituttet har vurdert at vaksinasjon av barn 5-15 år kan ha positiv nytte, men nytten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom allerede er svært lav. Barn og unge vil også kunne få bred og varig beskyttelse ved å gjennomgå koronainfeksjon. Folkehelseinstituttet mener likevel det er riktig at barn i denne aldersgruppen får et tilbud om vaksine for de som ønsker det. Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester.

 • Personer over 65 år, personer mellom 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp, ungdom i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom, og gravide i 2. og 3. trimester anbefales å ta en ny oppfriskningsdose før høst- og vintersesongen 2022 ettersom disse målgruppene har en høyrere risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19. 

 • Personer i aldergruppen 18-64 uten underliggende risiko kan ta en ny dose før høst- / vintersesongen 2022 dersom de selv ønsker det. Om du er i denne gruppen og har fulgt vaksinasjonsanbefalingene vil du fortsatt ha god beskyttelse mot å bli alvorlig syk. Nytten av en ny oppfriskningsdose vil derfor være begrenset. I tillegg har mange relativt nylig gjennomgått infeksjon som også vil gi deg bedre beskyttelse mot ny infeksjon. Alle vaksiner, også koronavaksinene, har bivirkninger. De fleste bivirkningene etter vaksinasjon er milde og går over i løpet av kort tid, men det er kjent at koronavaksinene i sjeldne tilfeller kan gi bivirkninger som kraftige menstruasjonsblødninger og betennelse i hjertemuskelen og hjerteposen. Det er derfor viktig å vurdere nytten av en ny dose opp mot risiko for eventuelle bivirkninger av vaksinene. 

For utdypende informasjon om vaksinasjon av barn og unge, se:

For utdypende informasjon om oppfriskningsdoser, se: 

Gravide og ammende 

Gjennomgått covid-19

Vaksinering nær meg

Kommunene har ansvaret for å tilby koronavaksinasjon til personer som oppholder seg i kommunen. Se informasjon på din kommunes nettside om hvem som får tilbud om vaksine nå, hvordan vaksineringen gjennomføres lokalt og når den skjer. Finn lenken til din kommune her: 

Tilbudet gjelder alle i anbefalte grupper som oppholder seg i Norge, også utenlandske statsborgere. Det gjelder også personer som har startet opp med vaksinasjon i utlandet men som trenger å få fullført vaksinasjon mens de oppholder seg i Norge. Tilbudet gjelder ikke norske statsborgere eller andre som oppholder seg i utlandet.

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis.  All vaksinasjon i Norge er frivillig. 

Informasjon for privatpersoner

Folkehelseinstituttet skal gi råd til helsetjenesten, kommuner og myndigheter, derfor har vi dessverre ikke kapasitet til svare på spørsmål fra privatpersoner. Du finner mer informasjon om vaksiner og hvilke vaksiner du har tatt på helsenorge.no. Har du likevel behov for å komme i kontakt med oss bruk kontaktskjema (krever elektronisk ID).

Ansatte i helsetjenesten kan kontakte FHIs vaksinerådgivning for helsepersonell.

Historikk

18.11.2022: Oppdatert etter åpning for vaksinering med oppfriskningsdoser for personer 18-65 uten underliggende sykdommer.

16.09.2022: Oppdatert - oppfriskningsdose i aldersgruppe 12-17 år med sykdommer/tilstander - list av sykdommer

01.07.2022: Faglig gjennomgått - ingen endringer. Datoen oppdatert.

24.01.2022: Ny avsnitt om barn 5-15 år under "begrunnelse"

21.01.2022: Korrigering under "disse får tilbud" - Alle 65 år eller eldre

14.01.2022: Oppdatert tekst i tråd med utvidet vaksinetilbud til barn kunngjort i dag. Avsnitt om beskyttelse og immunitet etter vaksinasjon er justert med oppdatert informasjon om vaksinenes effekt mot omikronvarianten.

12.01.2022: Begrepet «fullvaksinert» er tatt ut og erstattet med «grunnvaksinert»

20.12.2021: Nytt tekst om 5-11 år. Lenk til oppfriskningsdoser.

03.12.2021: Gjennomgang av artikkelen. Oppdatert begrunnelse for anbefalinger

10.11.2021: Oppdatert avsnitt om begrunnelse for anbefalinger, om gravide, oppfriskningsdoser og tredje dose.

04.09.2021: Lagt til tekst om tilbudet om koronavaksine til ungdom 12-15 år. Fjernet tekst om prioriteringsgrupper, siden det nå er god tilgang på vaksine. Ellers noen mindre justeringer og tekstredigering som ikke medfører noen endring i eksisterende råd og anbefalinger.

18.08.2021: Oppdatert informasjon om vaksinering av 16-17 åringer

29.07.2021: Ungdom 12-17 år - fjernet setning "Disse kan da tilbys BioNTech-Pfizer-vaksinen som er godkjent fra 12 år"

05.07.2021: Presisert at barn/ungdom som er nærkontakter til risikopasienter ikke anbefales vaksine per nå.

02.07.2021: Fjernet avsnitt om gravide og ammende og lenket til egen side med råd til gravide og ammende

02.07.2021: Nytt setning: Unge og friske personer vil også ha nytte av vaksinen. Selv om de fleste takler covid.19 godt, er det noen i denne gruppen som også kan bli alvorlig syke.

21.06.2021: Lagt til følgende setning i avsnittet "Prioriteringsrekkefølgen:": Nedre aldersgrense for koronavaksinasjonsprogrammet er fra fylte 18 år, men av praktiske grunner skal hele 2003-årskullet skal tilbys koronavaksinen fra Pfizer.

03.06.2021: Endret alder fra 16-17 til 12-17 år

02.06.2021: Endret aldersgrense for hvilke grupper av barn/ungdom som skal tilbys vaksinasjon.

02.06.2021: Oppdatert lenk til notat om videre helsepersonellvaksinering

27.05.2021: Lagt til setning om at nedre aldersgrense i koronavaksinasjonsprogrammet gjelder fra fylte 18 år. Lagt til at personer med problematisk illegalt rusmisbruk nå kan prioriteres som en egen gruppe.

21.05.2021: La til grupper 10 og 11.

20.05.2021: Fjernet "Det er foreløpig ikke besluttet hvordan koronavaksine skal tilbys til friske personer i alderen 18-44 år"

05.05.2021: Fjernet setning "så lenge de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon"

04.05.2021: La til ny lenke for helsepersonell under "Risikogrupper"

03.05.2021: Under listen over risikogrupper er Downs syndrom løftet ut som en egen prioriteringsgruppe.

29.04.2021: Endret råd om vaksinering av gravide til at det kan overveies hvis fordelene overgår ulempene. Ammende kan vaksineres.

19.03.2021: Fjernet cystisk fibrose som eksempel under Kroniske lungesykdommer.

03.06.2021|: Endret mellomtittelen til "Ungdom 12-17 år" fra Ungdom 16-17 år" i avsnittet som begynner med "For barn og unge er risiko for alvorlig forløp av covid-19 lav, selv ved kronisk underliggende sykdom. ..."

10.03.2021: Lagt til cerebral parese som eksempel på nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer. Oppdatert avsnitt om gjennomgått covid-19. Fjernet avsnitt om valg av vaksine til risikogrupper med høy risiko, etter oppdatert råd 09.03.

09.03.2021: Ny setning: Folkehelseinstituttet anser at aldersinndelingen følger alderskohortene per år, dvs at personer som er født i samme år tilbys vaksine samtidig.

01.03.2021: Nye setninger under "prioritering av helsepersonell" av risikogrupper: "Utvalgte grupper av helsepersonell i primærhelsetjenesten vaksineres parallelt med de ulike prioriteringskategoriene av risikogrupper" og "Kommunene vil få informasjon i informasjonsbrevene fra FHI om hvordan helsepersonell-vaksineringen skal foregå."

18.02.2021: Lagt til henvisning til * under "Ungdom 16-17 år". Oppdatert oversikt over prioriteringsrekkefølge for helsepersonell. Ordningen med å kunne gi inntil 20 % av tilgjengelige vaksiner i kommunene til utvalgte grupper av helsepersonell viderføres. Disse får tibud om vaksine paralellt med risikogruppene nedover på prioriteringslista. Utvelgelse av helsepersonell gjøres etter de samme kriteriene som ble definert i januar 2021

13.02.2021: Byttet ut "om" med "hvordan" i setningen "Det er foreløpig ikke besluttet hvordan koronavaksine skal tilbys til friske personer i alderen 18-44 år."

12.02.2021: Presisert valg av vaksine til personer med høy risiko for alvorlig forløp av covid-19.

04.02.2021: Fjernet avsnitt om barn i risikogruppene.

04.02.2021: Generell språkvask og oppdatering. Presisering av de to gruppene (65-74 år og personer 18-64 år med tilstander merket med *) i punkt 4 skal tilbys vaksinen samtidig. Ny tekst om at unge 16-17 år med alvorlige og komplekse sykdommer eller medfødte syndromer, men også sykdommer og tilstander med særlig høy risiko, kan vurderes for vaksine. Ny lenke til utdypning av risikogrupper i kapittelet Råd til risikogrupper.

04.02.2021:
Oppdatert vaksinasjonskalender

29.01.2021: Lagt inn lenk til Vaksinerigsscenario - Når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper mot covid-19? oppdatert tittel fra Hvem kan få koronavaksine? til Hvem kan få koronavaksine og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper?

08.01.2021: Språkvask. Nytt oppsett med én liste for prioritering for covid-19-vaksinasjon og en for medisinske risikogrupper. Ny definisjon av astma: alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året. Nye lenker til koronavaksinasjonsprogrammet og risikogrupper. Oppdaterte råd til gravide og ammende.

05.01.2021: La inn setning "Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene omfattes av vaksinetilbudet."

04.01.2021: La inn "utvalgt helesepersonellgrupper" i prioriteringslisten.  La inn "Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper" 

31.12.2020: La inn avsnitt om gjennomgått covid-19

23.12.2020: Satt inn ny definisjon av astma som kronisk sykdom. Begrepet «velregulert astma» er fjernet. Nytt avsnitt om gravide og ammende.