Hopp til innhold

Artikkel

Forslag og pågående vurderinger

Publisert Oppdatert

Informasjon om alle forslag, forslagstillere og beslutninger om utredning av metodevurderinger av vaksiner i offentlig regi.

To ark med tekst (illustrasjon)

Informasjon om alle forslag, forslagstillere og beslutninger om utredning av metodevurderinger av vaksiner i offentlig regi.


Mottatte metodeforslag

Legemiddelverket godkjenner vaksiner mens Folkehelseinstituttet har hovedansvaret for hvordan vaksinene brukes. Nye vaksiner varsles via Legemiddelverket og et metodevarsel blir laget ved nye vaksiner. Et metodevarsel er en kort beskrivelse av den nye vaksinen og status for dokumentasjon.

Pågående utredninger

  • HPV vaksine til risikogrupper (arbeid i startfasen)
  • Influensavaksine til risikogrupper 
  • Kikhostevaksine til maternell vaksinering
  • Pneumokokkvaksine utenom barnevaksinasjonsprogram

Beslutninger

  • FHI anbefaler en ekstra dose seksvalent vaksine (difteri-stivkrampe-kikhoste-polio-Hib-hepatitt B) til premature barn født før uke 32, fordi de har større risiko for alvorlig forløp av kikhoste. Anbefalingen trådte i kraft 1. mai 2019.
  • Folkehelseinstituttets standpunkt er at det ikke er faglig grunnlag for å tilby regelmessig gratis hepatitt A-vaksine til brukergruppen ved Pro Sentret, hverken kvinnelige eller mannlige brukere.
  • Folkehelseinstituttets vurdering er at ingen nasjonal vurdering vil bli gjort. Norge har lav forekomst av TBE, og FHI følger derfor WHO sitt råd om å fortsette å anbefale målrettet TBE vaksinasjon av personer som er mest utsatt for smitte.

For mer informasjon om hvordan foreslå, hvem som prioriterer og hva en metodevurdering er:

Innhold på denne siden