Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utbrudd av salmonellose»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utbrudd av salmonellose

Artikkel

Utbrudd av salmonellose

På denne siden finner du en kronologisk oversikt over større utbrudd av salmonellose som har vært i Norge siden 2000. Nederst på siden finner du lenke til en tabell med oversikt over utbrudd i perioden1982-1999.

På denne siden finner du en kronologisk oversikt over større utbrudd av salmonellose som har vært i Norge siden 2000. Nederst på siden finner du lenke til en tabell med oversikt over utbrudd i perioden1982-1999.


Nasjonalt utbrudd av Salmonella enteritidis, mars 2021

I mars 2021 varslet Nasjonalt referanselaboratorium for enteropatogene bakterier ved Folkehelseinstituttet et utbrudd av  Salmonella Enteritidis. Totalt 30 tilfeller ble bekreftet å tilhøre utbruddet, alle med lik genetisk profil (sekvenstype (ST)-11 og klustertype (CT)- 5784 basert på helgenomsekvensering (WGS). Tilfellene ble syke i perioden januar til mars 2021. De smittede var i alderen fra 2 til 91 år, median alder 58 år og 60 % var kvinner. De var bosatt i Viken (16), Oslo (5), Innlandet (2), Møre og Romsdal (2), Vestfold og Telemark, Agder, Vestland, Rogaland og Nordland. Tretten av tilfellene var innlagt på sykehus. Det ble igangsatt utbruddsetterforskning i samarbeid med aktuelle kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet. Utbruddsstammen ble påvist i importert storfekjøtt fra Tyskland (prøver tatt i egenkontroll hos den aktuelle virksomheten). Epidemiologiske data fra spørreundersøkelsene understøttet mistanken om at dette var smittekilden til utbruddet.

Internasjonalt utbrudd av Salmonella Braenderup, mai 2021

I mai 2021 varslet Nasjonalt referanselaboratorium for enteropatogene bakterier ved Folkehelseinstituttet et utbrudd med  Salmonella Braenderup. Totalt 5 tilfeller ble bekreftet å tilhøre utbruddet, alle med lik genetisk profil (ST-22 og CT-8229 basert på WGS). Alle tilfellene ble syke i april 2021. Fire av tilfellene bodde på samme sykehjem, mens det femte tilfellet var bosatt i et annet fylke. De smittede var i alderen 70-95 år. Utbruddet ble etterforsket som en del av et større europeisk utbrudd.  Folkehelseinstituttet samarbeidet med ECDC i utbruddsetterforskningen. Tilfellene ble intervjuet og informasjon videreformidlet til ECDC. Melon importert fra Sør-Amerika var sannsynlig smittekilde i dette internasjonale utbruddet.

Nasjonalt utbrudd av Salmonella Dublin, januar - mars 2021

I slutten av mars 2021 varslet Nasjonalt referanselaboratorium for enteropatogene bakterier ved Folkehelseinstituttet et utbrudd med Salmonella Dublin. Totalt 6 tilfeller ble bekreftet å tilhøre utbruddet, alle med lik genetisk profil (ST-10 og CT-7134 basert på WGS). Tilfellene ble prøvetatt i perioden januar til mars 2021. De smittede var i alderen fra 43 til 84 år, median alder 71 år og 50 % var kvinner. De var bosatt i Oslo (1), Rogaland (1), Vestland (1) og Viken (3). Det ble igangsatt utbruddsetterforskning i samarbeid med aktuelle kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet. Alle tilfellene ble intervjuet. Basert på intervju og sporing gjort av Mattilsynet ble ost laget av råmelk fra Frankrike funnet å være den mest sannsynlige kilden til dette utbruddet. Denne informasjonen er delt med Franske myndigheter.  

Utbrudd av Salmonella Newport, desember 2020

I midten av desember 2020 ble det varslet om et lokalt utbrudd av Salmonella Newport fra Mattilsynet, avdeling Trondheim og omland. Utbruddsstammen ble påvist hos totalt 12 tilfeller og 10 av tilfellene var tilknyttet en bedriftskantine i Trondheim. Utbruddet ble etterforsket lokalt og isbergsalat importert fra Spania, brukt i kantinen ble vurdert som den mest sannsynlige kilden. Det ble også påvist S. Newport med samme helgenomsekvens hos fire andre pasienter bosatt andre steder i Norge. Tre av disse tilfellene ble intervjuet og alle hadde vært syke i samme tidsrom (fra slutten av november og i desember) men smittekilden for disse kunne ikke verifiseres. Det er dermed uklart om det er noen epidemiologisk sammenheng mellom pasientene i Trondheim og pasientene i de øvrige kommunene.

Salmonella Agbeni i tørket fruktblanding, 2019

Nasjonalt referanselaboratorium (NRL) for enteropatogene bakterier ved Folkehelseinstituttet varslet i februar 2019 Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr ved Folkehelseinstituttet om fire tilfeller av Salmonella Agbeni infeksjon tilhørende samme helgenomsekvensering kluster. Tilfellene var bosatt i ulike deler av Norge. Utbruddsetterforskning ble igangsatt i tett samarbeid med kommuneoverleger, Veterinærinstituttet og Mattilsynet. Det ble registrert 56 tilfeller fordelt på 12 fylker. Importert tørket fruktblanding (eksotisk miks) ble bekreftet som kilde til utbruddet. Salmonella Agbeni med samme helgenomsekvensering-profil som de humane isolatene ble funnet i fruktblandingen (eksotisk miks) og denne ble trukket fra markedet. I tillegg ble det påvist Salmonella Gamaba i fruktblandingen. En pasient ble bekreftet smittet med identisk Salmonella Gamaba etter inntak av aktuell fruktblanding.

Utbruddsetterforskningen er publisert i Eurosurveillance 

Utbrudd av Salmonella Enteritidis, høsten 2018

Folkehelseinstituttets referanselaboratorium for enteropatogene bakterier varslet 23. august 2018 avdeling for smitte fra mat, vann og dyr om 7 tilfeller med Salmonella Enteritidis med samme DNA profil. Denne stammen av Salmonella Enteritidis var ikke
tidligere sett i Norge. Personene var bosatt i seks ulike fylker i Norge. I tråd med gjeldende rutiner ble hendelsen fulgt opp med oppstart av utbruddsetterforskning koordinert av Folkehelseinstituttet med bistand fra Mattilsynet og kommunelegene. Totalt var det 16 verifiserte tilfeller fordelt på 10 fylker. Ut fra pilotintervjuene (13 av 16 er intervjuet) har det vært fokus mot krydder og grønt i smittesporingsarbeidet, men ingen sikker kilde til utbruddet ble avdekket. Den samme utbruddsstammen ble også oppdaget i Tyskland (rundt 200 tilfeller), samt ett tilfelle i Skottland og ett i Luxemburg. Tyske myndigheter gjennomførte kasus-kontroll undersøkelser som tydet på at egg/eggprodukter eller salat kunne være årsak til utbruddet.

Utbrudd med monofasisk Salmonella Typhimurium, august 2017

I september 2017 varslet Folkehelseinstituttets referanselaboratorium for enteropatogene bakterier om en opphopning av monofasisk Salmonella Typhimurium med en uvanlig MLVA-profil; bakteriene var isolert fra pasienter i fem ulike fylker i Norge. Utbruddsetterforskningen ble igangsatt av Folkehelseinstituttet, Mattilsynet og de involverte kommuneoverlegene. Totalt ble det bekreftet 21 tilfeller knyttet til dette utbruddet. Innsykningsdatoene var fra 23. august til 18. november, men de fleste tilfellene ble syke i perioden 23. august – 23. september. Alle hadde spist ved et bestemt serveringssted på Oslo lufthavn Gardermoen. Median inkubasjonstid var seks dager, men varierte fra 0-16 dager, og økte etterhvert som utbruddet dro ut i tid. Utbruddsstammen ble isolert fra flere miljøprøver fra serveringsstedet. Spisestedet stengte frivillig, skiftet ut alle vasker og armaturer på kjøkkenet og gjennomførte nedvasking og desinfeksjon. Varigheten av dette utbruddet, fra august til november, og den stadig lengre inkubasjonsperioden indikerer en kontinuerlig kilde fra miljøet og eksponering for et stadig lavere antall Salmonellabakterier. 

Nasjonalt utbrudd av S.Coeln i 2013

I perioden fra oktober og til utgangen av desember 2013 ble det påvist Salmonella Coeln hos 26 personer i Norge, med alder 2-81 år. Pasientene ble smittet i Norge og kom fra elleve fylker (Buskerud, Rogaland, Akershus, Nordland, Oppland, Oslo, Troms, Vestfold, Hordaland, Vest-Agder og Østfold). Alle pasientene ble intervjuet om symptomer og hva de hadde gjort, spist og drukket før de ble syke. Det ble også gjennomført en kasus-kontroll-studie. De epidemiologiske undersøkelsene pekte mot en ferdig oppskåret salatblanding som den mest sannsynlige årsaken til utbruddet. Salmonella Coeln ble ikke påvist i den mistenkte saltblandingen til tross av iherdig tilbakesporing, blant annet ved hjelp informasjon fra betalingskort-transaksjoner for å identifisere og innsnevre antallet produksjonsdatoer. Ferdig oppskåret salat har kort holdbarhetstid, og etter utgangen av desember ble det ikke registrert flere tilfeller.

Utbruddsetterforskningen er publisert i Epidemiology and Infection: Are ready-to-eat salads ready to eat? An outbreak of Salmonella Coeln linked to imported, mixed, pre-washed and bagged salad, Norway, November 2013.

Nasjonalt utbrudd av S. Mikawashima i 2012

Ved utgangen av november i 2012 var det rapportert 13 tilfeller med S. Mikawashima som hadde blitt syke mellom 6. og 22. november. Alle pasientene var voksne og kom fra ni forskjellige fylker (Akershus, Nordland, Vest-Agder, Hordaland, Oppland, Aust-Agder, Vestfold, Oslo og Telemark). Alle pasientene ble intervjuet om symptomer og hva de hadde gjort, spist og drukket i tiden før de ble syke. Det ble tatt prøver av næringsmidler fra pasientenes hjem og fra serveringssteder hvor pasientene hadde spist, for analyse av Salmonella. Verken intervjuer, prøvetaking eller sporing av mistenkte næringsmidler avdekket en sannsynlig smittekilde. Mattilsynet fulgte opp alle serveringsstedene med inspeksjoner og prøvetaking uten å finne noen sannsynlig årsak til utbruddet. Alle prøvene tatt av næringsmidler var negative for Salmonella. Etter utgangen av november ble det ikke registrert flere tilfeller.

Nasjonale utbrudd av S. Napoli og S. Poona i 2010

Høsten 2010 påviste Nasjonalt referanselaboratorium for enteropatogene bakterier en økning av de sjeldne serotypene S. Napoli og S. Poona. Fram til nyttår ble det påvist totalt 10 tilfeller av hver av typene. Til tross for grundig etterforskning, ble ikke smittekildene funnet.

Internasjonalt utbrudd av S. Typhimurium i 2008

I alt 49 pasienter ble diagnostisert med den samme stammen av S. Typhimurium i Norge (10), Sverige (2) og Danmark (37). De fleste norske opplyste at de hadde spist kjøttdeig som var kjøpt i Sverige. Mattilsynet påviste også bakterien i karbonadedeig kjøpt på Svinesund i Sverige. Prøvene ble tatt hjemme hos to av pasientene. Da de hadde pakket om kjøttet, var det ikke mulig å spore det direkte til produsent. Livsmedelsverket i Sverige fant imidlertid ut at de aktuelle butikkene hadde kjøpt svinekjøtt av flere danske bedrifter som viste seg å være involvert i det danske utbruddet. 

S. Java på Kielferga i 2008

Åtte pensjonister fra Trøndelag ble syke etter å ha deltatt på en bussreise til Oslo med påfølgende fergetur til Kiel. Alle fikk påvist Salmonella Java med en særegen DNA-profil. Det ble registret ytterligere to pasienter med den samme bakterie. Disse hadde ikke deltatt på bussturen, men hadde reist med fergen mellom Oslo og Kiel i samme tidsrom som pensjonistene. Det var derfor sannsynlig at smitten hadde oppstått på fergen. Det lot seg ikke gjøre å identifisere et bestemt spisested eller en matrett på Kielfergen som sannsynlig smittekilde. 

Internasjonalt utbrudd av S. Java i 2007

Over 100 personer ble smittet med denne bakterien i Sverige sommeren 2007.  Intervjuundersøkelser av disse pasientene sammen med sporing av matvarer viste at  importert baby-spinat var smittekilden. Tilsammen 10 personer ble syke i Norge etter å ha kjøpt eller spist spinaten i Sverige.

Internasjonalt utbrudd av S. Weltevreden i 2007

I alt 19 norske pasienter fikk påvist denne sjeldne bakterien i løpet av høsten 2007. Pasientene var voksne personer fra flere kommuner, hovedsakelig på Østlandet. Det viste seg etterhvert at også 19 danske og 7 finske pasienter var en del av dette utbruddet. Bakterien ble påvist i alfalfaspirer produsert i Norge med kontaminerte frø importert fra utlandet.

Internasjonalt utbrudd av S. Typhimurium i 2007

Totalt 4 norske og 6 danske pasienter kunne knyttes til dette utbruddet som ble forårsaket av en importert, spansk spekepølse som ble solgt på en ferge mellom Norge og Danmark. 

S. Typhimurium i Bærum i 2007

Etter et tamilsk fødselsdagsselskap i Bærum i februar ble 38 gjester smittet med en bakteriestamme som ikke var funnet her i landet tidligere. Noen av rettene som ble servert til buffeen var levert av et cateringfirma, og noen retter hadde gjester hatt med fra utlandet. Smittekilden ble ikke identifisert.

Nasjonalt utbrudd av S. Kedougou i 2006

I løpet av april-juni 2006 ble minst 62 personer smittet med denne sjeldne Salmonella-varianten. Pasientene kom fra hele Sør-Norge og alle aldergrupper og begge kjønn var affisert. Både epidemiologiske undersøkelser og analyser ved referanselaboratoriet viste at en norskprodusert salami var årsaken til utbruddet. Det kunne ikke fastslås hvilken bestanddel i spekepølsene som var årsaken. 

Internasjonalt utbrudd av S. Typhimurium og S. Infantis i 2005

Flere medlemmer av en familie i Trøndelag fikk påvist en eller begge Salmonella-typene i desember 2005. Det viste seg at 7 personer i Sverige også var blitt syke med begge typene, og utbruddsstammene ble isolert fra en italiensk salami der. Den norske familien hadde vært i Sverige og kjøpt en salamiliknende pølse.

Nasjonalt utbrudd av S. Typhimurium i 2005

Et utbrudd av multiresistente S. Typhimurium DT104 med 5 personer ble oppdaget i oktober 2005. Bakterien hadde en DNA-profil som ikke tidligere var sett i Norge. Den samme sjeldne bakterien ble funnet i en pakke frosset kjøttdeig i husholdningen til en av pasientene. Mattilsynet sporet kjøttråvarene til en importbedrift, der den samme stammen ble funnet i storfekjøtt importert fra Polen, som var brukt til kjøttdeigproduksjonen. 

Internasjonalt utbrudd av S. Thompson i 2004

Bakterien ble funnet i prøver fra 19 pasienter spredt over hele landet. Det var en overvekt av kvinner og de fleste var mellom 20-60 år. Epidemiologiske undersøkelser viste betydelig økt risiko for sykdom blant dem som hadde spist ruccolasalat eller blandingssalat. Den samme bakterien ble funnet i ruccolasalat importert fra Italia.

S. Infantis i Kristiansand i 2004

I oktober 2004 ble det oppdaget et utbrudd forårsaket av S. Infantis ved Sørlandet sykehus. Bakterien ble påvist hos i alt 70 pasienter, pleiere og kjøkkenpersonale og 54 av disse ble syke.

S. Typhimurium i Hordaland i 2002

I løpet av sommeren og høsten 2002 ble det ved Haukeland Universitetssykehus registrert uvanlig høy forekomst av S. Typhimurium-isolater. Undersøkelser ved Nasjonalt folkehelseinstitutt viste at 44 isolater tilhørte samme fagtype og DNA-profil. Den samme bakteriestammen dominerte ved S. Typhimurium-utbruddet i Hordaland i 2000 da pinnsvinkontakt viste seg å være den sentrale faktor for smitteoverføring. 

Internasjonalt utbrudd av S. Typhimurium i 2001

I løpet av 2001 ble det registrert en unormalt høy forekomst av den multiresistente S. Typhimurium DT104 hos relativt unge personer med orientalske navn. Utbruddsstammen ble isolert fra Helva, et tyrkisk godteri laget av bl.a. sesamfrøpasta. Pasienter fra flere land i Europa fikk også påvist utbruddsstammen.

Internasjonalt utbrudd av S. Livingstone i 2001

I alt 44 norske og 16 svenske pasienter ble smittet med denne bakterien på nyåret i 2001. Pasientene hadde bosted over hele landet, og 22 av dem ble lagt inn på sykehus. Både epidemiologiske undersøkelser og laboratorieanalyser viste at en svenskprodusert, frossen fiskegrateng distribuert bare til Norge og Sverige var smittekilden.

S. Enteritidis på cruiseskip i 2001

Et cruiseskip var i august 2001 på cruise langs norskekysten da mange av passasjerene og mannskapet ble syke med vandig diare, oppkast og feber. I alt 23 passasjerer ble innlagt på sykehus i Ålesund, Trondheim, Hammerfest, Tromsø og Bodø. Etterforskningen viste at det sannsynligvis var mangelfullt varmebehandlede egg som var smittekilden for utbruddet.

S. Typhimurium i Bergensområdet i 2000

Totalt 30 pasienter ble smittet med denne serotypen høsten 2000. Majoriteten av pasientene var små barn, helt ned til under ett år. Ut fra pasientintervjuer ble det antatt at smitte fra pinnsvin var årsaken til ubruddet.