Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker

Artikkel

Råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker

Det pågår et omfattende utbrudd av fugleinfluensa hos villfugl i Norge, og fugleinfluensaviruset er nylig også påvist hos to rødrever. Viruset smitter svært sjelden fra fugl til andre dyr og mennesker, men som et føre-var-prinsipp anbefaler vi å ta noen forholdsregler.

Colourbox.com
Colourbox.com

Det pågår et omfattende utbrudd av fugleinfluensa hos villfugl i Norge, og fugleinfluensaviruset er nylig også påvist hos to rødrever. Viruset smitter svært sjelden fra fugl til andre dyr og mennesker, men som et føre-var-prinsipp anbefaler vi å ta noen forholdsregler.


Det er svært sjelden at mennesker og andre dyr smittes med fugleinfluensavirus. Smitte kan likevel skje en sjelden gang etter nær, ubeskyttet kontakt med syk fugl. Risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav. Det finnes mange ulike influensavirus blant fugler, virusene kan endre seg raskt og kunnskapen om sesongens influensavirus er begrenset. Derfor anbefaler vi at alle følger noen enkle råd for å forebygge smitte.

For å forebygge smitte anbefales følgende:

  • Ikke ta på syke eller døde fugler.
  • Vask hendene med såpe og vann etter kontakt med fugl, avføring fra fugl eller utstyr som har vært i kontakt med fugl.
  • Varsle Mattilsynet ved funn av syke eller døde fugler av enkelte arter. Se Mattilsynets liste over disse artene. I tillegg ønsker Mattilsynet at det meldes om funn av syke rovdyr og sjøpattedyr.
  • Kontakt lege dersom du har hatt kontakt med fugl eller andre dyr med mistenkt eller bekreftet smitte, og du utvikler influensalignende symptomer og/eller øyekatarr de 10 påfølgende dagene.
  • Hunder og katter bør holdes unna syke og døde fugler.

Yrkesutsatte grupper bør bruke personlig beskyttelsesutstyr

Personer som i yrkessammenheng har nær kontakt med fugl eller andre dyr med mistenkt eller bekreftet fugleinfluensa bør benytte personlig beskyttelsesutstyr for å forebygge smitte. Spesielle råd er utarbeidet for jegere og personer som jobber med ringmerking av fugl.