Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker

Artikkel

Råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker

Faren for å bli smittet av fugleinfluensa er svært liten. Her finner du en oversikt over enkle tiltak du kan gjøre for å redusere faren ytterligere.

Colourbox.com
Colourbox.com

Faren for å bli smittet av fugleinfluensa er svært liten. Her finner du en oversikt over enkle tiltak du kan gjøre for å redusere faren ytterligere.


Denne høsten er det et pågående utbrudd av fugleinfluensa H5 i Europa. Høypatogen fugleinfluensa ble i november (H5N1) 2021 for første gang påvist i et kommersielt fjørfehold i Norge. Det er så langt ikke påvist sykdom hos mennesker i forbindelse med disse utbruddene. Risiko for smitte fra fugl til mennesker vurderes som svært lav. 

Svært lav smitterisiko for mennesker

FHI har vurdert at det er svært lav sannsynlighet for at mennesker kan smittes med fugleinfluensavirus. Smitte kan likevel skje en sjelden gang etter nær, ubeskyttet kontakt med syk fugl. Mennesker som smittes kan få alt fra asymptomatisk infeksjon til alvorlig sykdom. Disse virusene har i tillegg stor evne til å forandre seg, noe som kan gi endret smitteevne og sykdomsfremkallende effekt hos mennesker. Ut fra et føre-var-prinsipp er det derfor anbefalt å ta noen forholdsregler i møte med fugl.

Unngå å ta på syke eller døde ville fugler

Fugleinfluensa er en alvorlig smittsom sykdom som rammer fugler. Smitte fra fugl til mennesker forekommer svært sjelden. For å forebygge smitte fra fugl anbefales blant annet følgende råd:

  • Vask hendene med såpe og vann etter kontakt med fugl, avføring fra fugl eller utstyr som har vært i kontakt med fugl.
  • Ikke ta på syke eller døde fugler.
  • Varsle Mattilsynet ved funn av syke eller døde ender, svaner, gjess, måker, vadefugler, rovfugler eller åtselfugler.
  • Kontakt lege dersom du har hatt kontakt med fugl med mistenkt eller bekreftet smitte, og du utvikler influensalignende symptomer og/eller øyekatarr de 10 påfølgende dagene.

Yrkesutsatte grupper bør bruke personlig beskyttelsesutstyr

Personer tilknyttet fjørfehold der det er mistenkt eller bekreftet fugleinfluensa bør benytte personlig beskyttelsesutstyr for å forebygge smitte.

Utfyllende informasjon om bruk av personlig beskyttelsesutstyr og andre smittevernråd i ulike risikosituasjoner er beskrevet Mattilsynets plan for forebygging og bekjempelse av aviær influensa.