Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker

Artikkel

Råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker

Det er utbrudd av fugleinfluensa hos villfugl i Norge. Fugleinfluensaviruset er de siste årene også påvist i fjørfebesetninger og hos et fåtall rødrever. Viruset smitter svært sjelden til mennesker, men som et føre-var-prinsipp anbefaler vi å ta noen forholdsregler.

Colourbox.com
Colourbox.com

Det er utbrudd av fugleinfluensa hos villfugl i Norge. Fugleinfluensaviruset er de siste årene også påvist i fjørfebesetninger og hos et fåtall rødrever. Viruset smitter svært sjelden til mennesker, men som et føre-var-prinsipp anbefaler vi å ta noen forholdsregler.


Det er svært sjelden at mennesker og andre dyr enn fugler smittes med fugleinfluensavirus. Smitte kan en sjelden gang likevel skje etter nær, ubeskyttet kontakt med syk fugl. Risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav. Det finnes mange ulike influensavirus blant fugler, virusene kan endre seg raskt og kunnskapen om disse virusene er begrenset. Derfor anbefaler vi at alle følger noen enkle råd for å forebygge smitte.

Gjeldende råd for å forebygge smitte:

  • Ikke ta på syke eller døde fugler eller andre dyr hvor det er mistanke om smitte.
  • Vask hendene med såpe og vann etter kontakt med fugl, avføring fra fugl eller utstyr som har vært i kontakt med fugl.
  • Varsle Mattilsynet ved mistanke om fugleinfluensa hos fugler og andre dyr.
  • Kontakt lege dersom du har hatt kontakt med fugl eller andre dyr med mistenkt eller bekreftet smitte. Dette er spesielt viktig dersom du utvikler influensalignende symptomer (som f.eks. feber og hoste), øyekatarr, oppkast, diaré eller alvorlig sykdom de 10 påfølgende dagene.
  • Hunder og katter bør holdes unna syke og døde fugler.

Yrkesutsatte grupper bør bruke personlig beskyttelsesutstyr

Personer som i yrkessammenheng har nær kontakt med fugl eller andre dyr med mistenkt eller bekreftet fugleinfluensa bør benytte personlig beskyttelsesutstyr for å forebygge smitteoverføring. Spesielle råd er utarbeidet for jegere og personer som jobber med ringmerking av fugl.