Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Håndhygienedagen 5. mai»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Håndhygienedagen 5. mai

Artikkel

Håndhygienedagen 5. mai

Den globale håndhygienedagen markeres 5. mai hvert år.

håndvask.
håndvask.

Den globale håndhygienedagen markeres 5. mai hvert år.


Verdens helseorganisasjon (WHO) har siden 2005 arbeidet for å bedre helsepersonells håndhygiene, blant annet gjennom kampanjen Clean Care is Safer Care. Kampanjen bygger på visjonen om å gjøre smittevern til en prioritert oppgave innen helseomsorg, med bedre håndhygiene som kjernen i tiltaket. Som et ledd i engasjementet lanserte de i 2009 den årlige kampanjen SAVE LIVES: Clean Your Hands, og 5. mai ble med dette introdusert som global håndhygienedag.

Nasjonal markering av håndhygienedagen 5. mai

Det har siden 2010 vært invitert til nasjonal markering av 5. mai, håndhygienedagen. Siden 2013 har Folkehelseinstituttet og landets fire kompetansesentre for smittevern sammen med representanter for kommunehelsetjenesten stått bak invitasjonen.

Hensikten med initiativet er å bidra til å opprettholde oppmerksomhet på håndhygiene som vårt viktigste smitteforebyggende tiltak. Man ønsker å legge til rette for systematisk og kontinuerlig arbeid for bedre etterlevelse av håndhygieniske anbefalinger, og dermed til økt pasientsikkerhet.

Arbeidsgruppen anbefaler innsatsområder for det enkelte år og utarbeider kampanjemateriell i tilknytning til disse. Den enkelte deltagende enhet står fritt til å velge hvilke aktiviteter de vil gjennomføre og omfanget av disse. Invitasjon, beskrivelse og lenke til materiell publiseres på Folkehelseinstituttets hjemmeside i forkant av markeringen.

Markeringen retter seg mot alle typer enheter innen helse- og sosialtjenesten. Nær alle landet sykehus og et stort antall sykehjem, hjemmebaserte tjenester, samlokaliserte boliger, enheter innen tannhelse, med flere, deltar hvert år i markeringen.

5. mai 2023

Informasjon om den nasjonale markeringen av 5. mai 2023 vi legges ut på nettsidene i februar. Tema for årets markering vil blant annet være håndhygienefasiliteter og observasjon av etterlevelse ved bruk av NOST.

Tidligere markeringer