Hopp til innhold

Artikkel

Håndhygienedagen 5. mai

Publisert

Verdens helseorganisasjon (WHO) har siden 2005 arbeidet for å bedre helsepersonells håndhygiene, blant annet gjennom kampanjen Clean Care is Safer Care. Kampanjen bygger på visjonen om å gjøre smittevern til en prioritert oppgave innen helseomsorg, med bedre håndhygiene som kjernen i tiltaket. Som et ledd i engasjementet lanserte de i 2009 den årlige kampanjen SAVE LIVES: Clean Your Hands, og 5. mai ble med dette introdusert som global håndhygienedag.

handhygiene.jpg

Verdens helseorganisasjon (WHO) har siden 2005 arbeidet for å bedre helsepersonells håndhygiene, blant annet gjennom kampanjen Clean Care is Safer Care. Kampanjen bygger på visjonen om å gjøre smittevern til en prioritert oppgave innen helseomsorg, med bedre håndhygiene som kjernen i tiltaket. Som et ledd i engasjementet lanserte de i 2009 den årlige kampanjen SAVE LIVES: Clean Your Hands, og 5. mai ble med dette introdusert som global håndhygienedag.


Publikasjoner og hjelpemidler

WHO har i forbindelse med initiativet utgitt en rekke publikasjoner. I 2009 ble det publisert retningslinjer for håndhygiene:

Dokumentet gir kunnskapsbaserte og graderte anbefalinger for håndhygiene. Det gis en utførlig beskrivelse av kunnskapsgrunnlag anbefalingene bygger på. Dokumentet inngår i kunnskapsgrunnlag for nasjonale anbefalinger verden over, deriblant den nasjonale Håndhygieneveilederen.

WHO har i tillegg utgitt råd for fremgangsmåte ved implementering av anbefalingene, systemer for observasjon av etterlevelse av håndhygieniske anbefalinger, og informasjons- og undervisningsmateriell. Alt finnes fritt tilgjengelig på WHOs nettside.

Mye av materiellet er oversatt til norsk og er fritt tilgjengelig på Folkehelseinstituttets temaside om håndhygiene. Der finner dere også informasjonsmateriell, filmer, presentasjoner med mer.

Global og nasjonal markering av håndhygienedagen 5. mai

WHO har siden 2009 invitert verdens helsepersonell til deltagelse i global markering av håndhygienedagen. For hvert år foreslås nye innsatsområder. Det publiserer i denne sammenheng også nytt informasjonsmateriell.

Det har siden 2010 vært invitert til nasjonal markering av 5. mai, håndhygienedagen. Siden 2013 har Folkehelseinstituttet og landets fire kompetansesentre for smittevern sammen med representanter for kommunehelsetjenesten stått bak invitasjonen.

Hensikten med initiativet er å bidra til å opprettholde oppmerksomhet på håndhygiene som vårt viktigste smitteforebyggende tiltak. Man ønsker å legge til rette for systematisk og kontinuerlig arbeid for bedre etterlevelse av håndhygieniske anbefalinger, og dermed til økt pasientsikkerhet.

Arbeidsgruppen anbefaler innsatsområder for det enkelte år og utarbeider kampanjemateriell i tilknytning til disse. Den enkelte deltagende enhet står fritt til å velge hvilke aktiviteter de vil gjennomføre og omfanget av disse. Invitasjon, beskrivelse og lenke til materiell publiseres på Folkehelseinstituttets hjemmeside i forkant av markeringen.

De seneste årene har alle landet sykehus, mange sykehjem og en rekke andre deltatt i markeringen.

5. mai 2020

Informasjon om den nasjonale markeringen av 5. mai 2020 vi legges ut på nettsidene i januar 2020, sammen med påmeldingsportal og portal for bestilling av materiell.

Tidligere markeringer