Hopp til innhold

Antibiotikaresistens

Informasjon om bruk av antibiotika, resistens og forebyggende tiltak. Sidene inneholder informasjon om blant annet MRSA, ESBL og VRE.

Colourbox

Fra Folkehelserapporten

Veileder

Informasjon til allmennheten

E-læringskurs for sykepleiere

Kurset er utviklet som et felles regionalt kurs for Helse Sør-Øst av nettverket for smittevern i samarbeid med Helse Midt-Norge.

Informasjon til helsepersonell

Rapporter og brosjyrer