Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Antibiotikaresistens

Informasjon om bruk av antibiotika, resistens og forebyggende tiltak. Sidene inneholder informasjon om blant annet MRSA, ESBL og VRE.

Kontakt oss/få nyhetsbrev

English version

Antimicrobial resistance

Bilde av pilleforpakninger
Illustrasjon

Folkehelserapporten

Antibiotikaresistens

Både antallet som er friske bærere av resistente bakterier, og antallet pasienter som har infeksjoner med slike bakterier har økt. I Norge har vi så langt kunnet kontrollere forekomsten av antibiotikaresistens, men smittepresset kan etter hvert blir så stort at tiltakene ikke lenger er effektive.

Oppdatert

Nyheter og meldinger

Informasjon til allmennheten

Informasjon til helsepersonell

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Veileder

Håndhygieneveilederen

Veilederen gir et faglig rammeverk for utforming, implementering og evaluering av interne håndhygieneprogram, retningslinjer og prosedyrer knyttet til håndhygiene.

Spørsmål og svar om MRSA

Prosjekter

Komiteer og lenker

Antibiotikaresistens i bakterier hos dyr

Veterinærinstituttet overvåker resistens hos bakterier i dyr og matvarer. 

Overvåkingssystemet NORM-VET

Se også: