Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Prosjektleders ansvar - MoBa»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Prosjektleders ansvar - MoBa

Artikkel

Prosjektleders ansvar - MoBa

Prosjektleder er ansvarlig for data og biologisk materiale som er utlånt fra MoBa til prosjektet.

Prosjektleder er ansvarlig for data og biologisk materiale som er utlånt fra MoBa til prosjektet.


Prosjektleder (principal investigator, PI) er ansvarlig for de data (personopplysninger) og/eller biologisk materiale som er utlånt fra MoBa til prosjektet. Videre er prosjektleder ansvarlig for å følge opp forpliktelser i avtalen som er inngått med FHI/MoBa, eventuelt som er satt i vedtaksbrev fra MoBa, samt å sørge for at alle medarbeidere i prosjektet også følger disse. Prosjektleder er den personen som er angitt som prosjektleder i vedtak fra REK.

Dette gjelder for alle prosjektledere, uavhengig av ved hvilken institusjon eller i hvilket land forskningen i prosjektet utføres. Forpliktelsene inkluderer følgende:

 • Å søke Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) ved prosjektstart og ved endringer i prosjektet
 • Å vurdere personvernkonsekvenser (DPIA) ved prosjektstart og ved endringer
 • Å søke til dataeiere ved prosjektstart og ved endringer i prosjektet. Dette gjelder også ved ønske om forlengelse av prosjektperioden.
 • Å sørge for at medarbeidere følger prosjektets avtaler og kun bruker data og biologisk materiale til det formålet som er gitt tillatelse til i avtale/vedtak
 • Å informere REK og dataeiere om endring i prosjektmedarbeidere fortløpende
 • Å overholde sluttdatoer og slettedatoer
 • Å inngå databehandleravtaler med alle institusjoner der prosjektets medarbeidere er ansatt
 • Å inngå avtaler med laboratorier som benyttes for analyse av biologisk materiale
 • Å inngå EU-avtaler dersom prosjektet har medarbeidere utenfor EU/EØS eller dersom prosjekter bruker et laboratorie utenfor EU/EØS
 • Å informere MoBa om publikasjoner og doktorgrader der prosjektdata inngår, samt å sørge for at MoBas retningslinjer ved publisering er fulgt.

Prosjektleders ansvar ved avslutning av prosjekter

Forskningsprosjekter avsluttes den datoen som er satt som sluttdato i avtale eller vedtaksbrev fra MoBa. Videre arbeid med data og/eller biologisk materiale i prosjektet er ikke lenger tillatt etter dette. For prosjekter med tilgang til genetiske data vil tilgangen til TSD-rom der genetiske data ligger stenges. 

MoBa administrasjonen sender IKKE ut varsel om prosjektslutt til prosjektleder. 

Prosjektleder er ansvarlig for å tilfredsstille krav satt i vedtak fra REK inkludert eventuell oppbevaringsplikt.

 • Prosjekter uten oppbevaringsplikt må slette utlevert datafil og alle eventuelle kopier. 
 • Prosjekter med oppbevaringsplikt må følge denne. Når plikten utløper må prosjektet slette utlevert datafil og alle eventuelle kopier. 

Ønsker du å søke om å forlenge prosjektperioden

For mer informasjon om hvordan søke om å forlenge prosjektperioden – se punktet «Endring av godkjente prosjektsøknader» på MoBas nettside for detaljert informasjon.

For prosjekter som bruker TSD

TSD-konto stenges av UiO i henhold til REK-sluttdato. For prosjekter der prosjekt-sluttdato er en annen enn REK-sluttdato må prosjektleder sende en skriftlig henvendelse om stenging av TSD-konto til TSD grunnet prosjektslutt. 

Tilbakeføring av resultater, data og genererte variabler fra forskningsprosjekter til MoBa

Analyseresultater fra biologisk materiale (både rådata og kvalitetssikrede/bearbeidede data) fra MoBa skal sendes (tilbakeføres) til MoBa så snart analysene er ferdigstilt. Innsamlede data i prosjekter med egen datainnsamling og genererte variabler basert på beregninger skal overføres til MoBa i henhold til avtale. Prosjektleder er ansvarlig for at dataene blir overført til MoBa.

Restmateriale ved analyselaboratoriet skal destrueres med unntak av de tilfeller hvor MoBa har bedt spesifikt om at materialet returneres til MoBa Biobank. Prosjektleder må sende en skriftlig bekreftelse på destruksjon av resterende biologisk materiale til MoBa adm .

Kontaktinformasjon

For veiledning om REK-godkjenning eller krav i henhold til personvernregelverk og EUs personvernforordning GDPR, vennligst kontakt

 • forskningsadministrativ støtte ved din institusjon eller
 • institusjonens personvernombud (PVO) 

Mer informasjon finnes også på Datatilsynets nettside.

Saksbehandler i MoBa ():

 • Generelle spørsmål om bruk av MoBa til forskning 
 • Ønsker om å diskutere muligheten for et forskningsprosjekt
 • Kommersielle aktører  

Dataforvalter i MoBa ():

 • Spørsmål knyttet til hvilke data og variabler som er tilgjengelige i MoBa
 • Spørsmål om kobling til andre datakilder 
 • For tilbakeføring av analyseresultater, egeninnsamlede data eller genererte variabler i prosjektet

Biobank ():

 • Spørsmål om tilgjengelig prøvemateriale Biobanken

For å få tilgang til data og biologisk materiale i MoBa må søknad sendes til MoBa.