Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Forskningsfiler MoBa»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Forskningsfiler MoBa

Artikkel

Forskningsfiler MoBa

I januar 2019 ble versjon 12 av forskningsfilen for MoBa-data ferdigstilt. I juli 2020 ble Kostholdskjema for ungdom lagt til i versjon 12.

I januar 2019 ble versjon 12 av forskningsfilen for MoBa-data ferdigstilt. I juli 2020 ble Kostholdskjema for ungdom lagt til i versjon 12.


Tabellen under viser antall deltakerskjemaer som er inkludert i versjon 12 av forskningsfilen for MoBa data.

For spørreskjemaer besvart under graviditeten (Spørreskjema 1-3, Far) er enheten svangerskap. For alle spørreskjemaer besvart av mor etter fødsel er enheten barn.

I 2015 og 2016 ble et nytt spørreskjema sendt ut til alle MoBa-fedre. Enheten for dette spørreskjemaet er far i del 1 og barn i del 2. 

Tabell 1. Oversikt over spørreskjemaer i versjon 12 (per desember 2022)
Skjema Versjon 12 
Spørreskjema 1 (svangerskapsuke 17-20) 101753
Spørreskjema 2 (C/D/W) (svangerskap kost) 87374
Spørreskjema 3 (svangerskapsuke 30) 93809
Spørreskjema 6 mnd 89321
Spørreskjema 18 mnd 76116
Spørreskjema 3 år 58641
Spørreskjema 5 år 41535
Spørreskjema 7 år 54611
Spørreskjema 8 år 43487
Kostholdsskjema 13 (13 år) 1 43493
Ungdomsskjema 14 (14 år) 1 22096
Ungdomsskjema 14 til mor (14 år) 1 17566
MoBa Ung skjema 1 (16-17 år)1 22714
MoBa Ung skjema 2 (16-17 år)1 12979
Spørreskjema Far – totalt 76873
Skjema Far – lang versjon 34408
Skjema Far nr. 2 – Del 1: Om far 29250
Skjema Far nr. 2 – Del 2: Om barnet 34803
Influensaskjema barn 15005
Influensaskjema mor 12261
Ultralydskjema (svangerskapsuke 17 -20) 91255
Medisinsk fødselsregister (MFR) 2 113623

Datainnsamling pågår

Standardvariabler fra barnets fødselsmelding i Medisinsk fødselsregister (MFR) kan utleveres sammen med data fra MoBa uten egen søknad til MFR.

Forskere som ønsker å benytte data fra MoBa i sin forskning må sende søknad om tilgang til data. Søknadsprosessen beskriver hvordan du søker om tilgang til data i MoBa.

Dersom du tidligere har mottatt data fra MoBa og ønsker en oppdatering til siste versjon, kan du sende en henvendelse til .

Prislisten gir informasjon om priser for tilgang til data eller oppdatert versjon av MoBa-data.

Data basert på fritekstfelt

Yrkes- og bransjeinformasjon fra spørreskjema 1 er kodet for ca. 70 prosent av deltakerne. Yrkesdata utleveres fortrinnsvis på aggregert nivå. Dersom mer spesifikke data er nødvendig for å besvare problemstillingen, vil det bli gjort en vurdering av det totale datasettet for å verne om deltakernes identitet og personvern.

Koding av medisiner er komplett for alle skjemaer i versjon 12.

Data basert på fritekstfeltene er ikke en del av MoBas standardutleveringer og må spesifiseres særskilt i søknad om tilgang til MoBa-data.

Historikk

28.10.2022: Fjerne fotnote 3 i tabell 1 som handlet om at variabler fra gjeldende skjemaer foreløpig ikke var tilgjengelig for utlevering. Dette var merket på Ungdomsskjema 14 og Ungdomsskjema 14 til mor.