Hopp til innhold

Artikkel

Forskningsfiler MoBa

Publisert Oppdatert

I januar 2019 ble versjon 12 av MoBa-data ferdigstilt. Tabellen under viser antall deltakerskjemaer som er inkludert i versjon 12.

I januar 2019 ble versjon 12 av MoBa-data ferdigstilt. Tabellen under viser antall deltakerskjemaer som er inkludert i versjon 12.


Alle tilgjengelige deltakerskjemaer er komplette i versjon 12.

For spørreskjemaer besvart under graviditeten (Spørreskjema 1-3, Far) er enheten svangerskap. For alle spørreskjemaer besvart av mor etter fødsel er enheten barn.

I 2015 og 2016 ble et nytt spørreskjema sendt ut til alle MoBa-fedre. Enheten for dette spørreskjemaet er far i del 1 og barn i del 2.

Tabell 1. Oversikt over spørreskjemaer i versjon 12

Skjema

Versjon 12

Spørreskjema 1 (svangerskapsuke 17-20)

102 151

Spørreskjema 2 (C/D/W) (svangerskap kost)

87 690

Spørreskjema 3 (svangerskapsuke 30)

94 156

Spørreskjema 6 mnd

89 655

Spørreskjema 18 mnd

76 404

Spørreskjema 3 år

58 838

Spørreskjema 5 år

41 617

Spørreskjema 7 år

54 777

Spørreskjema 8 år

43 616

Spørreskjema Far – totalt

77 242

Skjema Far – lang versjon

34 498

Skjema Far nr. 2 – Del 1: Om far

29 345

Skjema Far nr. 2 – Del 2: Om barnet

34 910

Influensaskjema barn

15 041

Influensaskjema mor

12 287

Ultralydskjema (svangerskapsuke 17 -20)

91 659

Medisinsk fødselsregister (MFR) 1

114 143

1 Standardvariabler fra barnets fødselsmelding i Medisinsk fødselsregister (MFR) kan utleveres sammen med data fra MoBa uten egen søknad til MFR.

Forskere som ønsker å benytte data fra MoBa i sin forskning må sende søknad om tilgang til data. Søknadsprosessen beskriver hvordan du søker om tilgang til data i MoBa.

Dersom du tidligere har mottatt data fra MoBa og ønsker en oppdatering til siste versjon, kan du sende en henvendelse til MoBaadm@fhi.no.

Prislisten gir informasjon om priser for tilgang til data eller oppdatert versjon av MoBa-data.

Data basert på fritekstfelt

Yrkes- og bransjeinformasjon fra spørreskjema 1 er kodet for ca. 70 prosent av deltakerne. Yrkesdata utleveres fortrinnsvis på aggregert nivå. Dersom mer spesifikke data er nødvendig for å besvare problemstillingen, vil det bli gjort en vurdering av det totale datasettet for å verne om deltakernes identitet og personvern.

Koding av medisiner er komplett for alle skjemaer i versjon 12.

Data basert på fritekstfeltene er ikke en del av MoBas standardutleveringer og må spesifiseres særskilt i søknad om tilgang til MoBa-data.