Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Informasjon til foresatte og ungdommer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Informasjon til foresatte og ungdommer

Artikkel

Informasjon til foresatte og ungdommer om MITT LIV-undersøkelsen

Informasjon om MITT LIV-undersøkelsen til foresatte og ungdommer, blant annet om personvern.

info-foreldre-ungdom-mittliv.PNG

Informasjon om MITT LIV-undersøkelsen til foresatte og ungdommer, blant annet om personvern.


Deltagere mottok informasjons- og samtykkeskriv via ranselpost på skolen. Informasjons- og samtykkeskriv (på bokmål, nynorsk, engelsk, polsk og arabisk) til foresatte og ungdom i forbindelse med MITT LIV-undersøkelsen finnes også som nedlastbare pdf-filer:

Hva er formålet med undersøkelsen?

Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet hver høst, og er finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet. Formålet med undersøkelsen er ny kunnskap om ungdom og rusmidler som kan brukes til forebygging av rusmiddelbruk. Det er viktig å spørre ungdommene selv for å få denne kunnskapen. Vi spør om oppstart og bruk av rusmidler, som alkohol, tobakk og cannabis, og rusmiddelbruk blant venner og familie. Det spørres også om fritidsaktiviteter, forhold til familie og venner, skoletrivsel, hvordan de er som person (for eksempel om impulsivitet) og hvordan de har det, både når det gjelder fysisk og psykisk helse.

Elevundersøkelse

Til sammen rundt 4000 elever på 8., 9., og 10. trinn ble i 2017 invitert til å delta. Undersøkelsen er longitudinell, det vil si at den vil bli gjentatt med de samme elevene fem ganger med et års mellomrom. Mens elevene går på ungdomsskolen vil undersøkelsen foregå på skolen i løpet av en skoletime. Etter at elevene er ferdige på ungdomsskolen vil undersøkelsen foregå utenfor skolen. Elevene som deltar vil besvare et elektronisk spørreskjema som det tar ca. 30 minutter å fylle ut. Svarene er konfidensielle. 

En slik flerårig undersøkelse gir et godt og solid utgangspunkt for å utvikle forebyggende ungdomsarbeid fordi den gir kunnskap om årsaker til oppstart og bruk av rusmidler.

Etter ungdomsskolen, sendes undersøkelsen direkte til elevene på mobil og mail. Kontaktinformasjonen henter vi fra Kontakt og reservasjonsregisteret (KRR) hos Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Foresatteundersøkelse

Foresatte ble også invitert til å besvare et kort elektronisk spørreskjema (ca. 10 minutter) høsten 2017, med mulighet for å bli invitert til senere oppfølgingsundersøkelser. Svarene blir koblet til barnet ditt sine spørreskjemasvar gjennom et felles identifikasjonsnummer.

Personvern

Alle som deltar er sikret full konfidensialitet, det vil si at bare forskere som er tilknyttet prosjektet ved FHI vil ha tilgang til innsamlede data. Alle svar vil bli behandlet strengt fortrolig av alle som får tilgang til disse. Ingen ved skolen, verken lærere, ansatte i administrasjonen eller andre vil få tilgang til svar som kan brukes for å identifisere hva enkeltpersoner har svart. Foresattes/foresattes og ungdommens navn lagres trygt og atskilt fra de innsamlede dataene. På forespørsel kan du få lese gjennom spørreskjemaene til bruk i ungdomsundersøkelsen på forhånd, og du kan få vite om barnet ditt har deltatt.

Resultatene fra undersøkelsen vil bli publisert i forskningsrapporter og artikler, men svarene vil rapporteres på gruppenivå slik at dine eller barnet sine svar aldri kan kobles til dere som person. Du kan når som helst trekke samtykket for deg og barnet ditt tilbake og be om at den tidligere registrerte informasjonen slettes ved å sende oss en e-post til: .  

MITT LIV-undersøkelsen forholder seg til nytt personverndirektiv fra 2018. Du kan lese videre om hvordan vi ivaretar personvernet på instituttets temaside om personvern og helsedata. Se særlig informasjon om personvern i helseundersøkelser.

Hva skjer med opplysningene om deg?

Etter at den siste spørreundersøkelsen gjennomføres i 2021 vil datamaterialet arkiveres i 10 år, til 2031, fordi det kan bli aktuelt med fremtidige spørreskjemaundersøkelser eller samtaleintervjuer. Opplysningene vil kun bli brukt i samsvar med det du har samtykket til. Forskere ved Folkehelseinstituttet tilknyttet prosjektet vil kunne få tilgang til innsamlede data til bruk i forskning. Forskere som skal bruke opplysningene har ikke tilgang til navnet ditt, fødselsdato eller personnummer.

Frivillighet

Ungdommene bestemmer selv om de vil være med eller ikke. Fordi de er under 16 år når studien starter må foresatte godkjenne (samtykke til) deltagelse. I forkant av undersøkelsen ved skolen vil foresatte og deres barn få tilsendt informasjons- og samtykkebrev om undersøkelsen.

De fleste spørsmålene i elevundersøkelsene vil være uproblematiske å svare på, men om noen opplever et eller flere spørsmål som vanskelige å svare på, kan de hoppe over dem. Helsesøster ved skolen vil være informert om studien og vil være tilgjengelig hvis ungdommene ønsker å snakke med noen. Ungdommene får også kontaktinformasjon til Kors på halsen (Røde Kors.no) dersom de ønsker å snakke med voksne etter å ha svart på undersøkelsen.