Hopp til hovedinnhold

Personvern og helsedata

Informasjon om personvern som handler om å ivareta både enkeltpersoners og samfunnets interesser. Folkehelseinstituttet er opptatt av å ivareta personvernet i alle deler av sin virksomhet.