Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utvikling av metode for måling av pasienters erfaringer med private rehabiliteringsinstitusjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utvikling av metode for måling av pasienters erfaringer med private rehabiliteringsinstitusjoner

PasOpp rapport

Utvikling av metode for måling av pasienters erfaringer med private rehabiliteringsinstitusjoner

Publisert Oppdatert

Rapporten beskriver utviklingen av en standardisert metode for å måle pasientenes erfaringer med private rehabiliteringsinstitusjoner på tvers av diagnosegrupper, mål og typer institusjoner.

Rapporten beskriver utviklingen av en standardisert metode for å måle pasientenes erfaringer med private rehabiliteringsinstitusjoner på tvers av diagnosegrupper, mål og typer institusjoner.


Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2009
  • ISSN elektronisk: 1890-1565
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-274-9

Hovedbudskap

Kunnskapssenteret har utviklet en metode for å måle pasientenes erfaringer med opptreningsinstitusjoner, helsesportsentra og attføringsinstitusjoner. Arbeidet var en bestilling fra De spesielle helseinstitusjoner (DSHI). Denne rapporten beskriver utviklingsprosjektet.

Hovedmålet med prosjektet var å utvikle en standardisert metode for å måle pasientenes erfaringer med private rehabiliteringsinstitusjoner på tvers av diagnosegrupper, mål og typer institusjoner. Dette er første gangen det er utviklet et spørreskjema med dette formålet i Norge.

Innledningsvis gjennomførte vi en gjennomgang av norsk og internasjonal litteratur og konkluderte med at det var hensiktsmessig å utvikle et nytt spørreskjema for denne pasientgruppen. Kvalitative intervjuer med pasienter bidro også til å identifisere temaer som burde inkluderes i spørreskjemaet. Det ble i tillegg etablert en referansegruppe som ga viktige innspill i ulike faser av utviklingsprosjektet. Et utkast til spørreskjema ble testet på en gruppe pasienter før pilotundersøkelsen.

Vi gjennomførte en postal pilotundersøkelse ved 8 institusjoner som ble valgt for å få et tilstrekkelig antall deltakere og variasjon i problemstillinger og type institusjon. Institusjonene gjorde datainnsamlingen selv, noe som resulterte i at Kunnskapssenteret ikke fikk testet innsamlingsopplegg for eventuelle framtidige nasjonale undersøkelser. I alt omfattet pilotundersøkelsen 371 pasienter og hadde en svarprosent på 75. Spørreskjemaet inneholdt en rekke spørsmål om behandlingen, oppholdet, behandlerne, institusjonenes fysiske standard og servicetilbud. I tillegg var spørsmål om samhandling med det lokale tjenestetilbudet inkludert. Skjemaet inneholdt også spørsmål om livskvalitet og endring i helsetilstand og funksjonsnivå på ulike livsområder, i tillegg til andre vurderinger og bakgrunnsopplysninger.

Etter at datainnsamlingen var fullført, ble resultatene analysert, måleinstrumentets reliabilitet og validitet testet, og innsamlingsopplegget vurdert. Resultatene fra pilotundersøkelsen indikerte at det var behov for noen justeringer før spørreskjemaet kunne anvendes i lokale eller nasjonale undersøkelser. Rapporten inneholder det endelige skjemaet til bruk i nasjonale undersøkelser, samt et skjema til bruk i lokale undersøkelser. Vi gir også råd i forhold til standardisering av datainnsamlingen i lokale undersøkelser.