Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Måling av brukernes erfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet - METODE OG SPØRRESKJEMA»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Måling av brukernes erfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet - METODE OG SPØRRESKJEMA

Forskningsomtale

Måling av brukernes erfaringer med poliklinikker for voksne i det psykiske helsevernet - METODE OG SPØRRESKJEMA

Publisert Oppdatert


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2004
  • ISSN elektronisk: 1503-9544
  • ISBN elektronisk: 82-8121-005-2

Sammendrag

Det har vært gjennomført en rekke undersøkelser av pasienterfaringer i Norge og internasjonalt, for ulike pasientgrupper og på ulike nivåer i helsetjenesten.1 I Norge har undersøkelser stort sett foregått lokalt, etter lokale initiativ og med lokale opplegg. Følgelig har det vært små muligheter til å sammenligne tilbakemeldingene fra pasientene mellom ulike institusjoner. Siden midten av nittitallet har det imidlertid pågått et forskningsarbeid for å utvikle standardiserte instrumenter for måling av pasienterfaringer ved somatiske sykehus, og metodene fra dette utviklingsarbeidet har vært benyttet i flere omganger på en rekke sykehus i Norge.

Noe tilsvarende prosjekt har ikke vært gjennomført i psykisk helsevern, men har vært etterspurt fra sentrale myndigheter og andre sentrale aktører i forbindelse med arbeidet med nasjonale kvalitetsindikatorer for psykisk helsevern. I et møte med arbeidsgruppen for nasjonale kvalitetsindikatorer i psykisk helsevern 5. september 2002, i regi av Sosial- og helsedirektoratet, ble SINTEF Helse og Heltef3 oppfordret til å samarbeide om å utvikle en metode for å gjennomføre erfaringsundersøkelser blant brukere av det psykiske helsevernet. SINTEF Helse og Heltef initierte kort tid etterpå et samarbeidsprosjekt på feltet, med prosjektstøtte fra Sosial- og helsedirektoratet. Hovedmålet for utviklingsarbeidet er å utvikle et undersøkelsesopplegg for å måle brukererfaringer med det psykiske helsevernet, som gjør at de ansvarlige på ulike nivå og allmennheten kan få informasjon om hvordan pasientene opplever tjenestetilbudet. I første omgang er prosjektet avgrenset til å gjelde voksne pasienter, men målet er at vi også skal inkludere brukere av psykisk helsevern for barn og unge etter hvert.

I denne første delrapporten fra prosjektet er fokus på metode og spørreskjema for å måle pasienterfaringer blant voksne som har mottatt et poliklinisk tilbud i det psykiske helsevernet. Vi beskriver prosessen så langt, oppsummerer hovederfaringene med poliklinikkdelen, og foreslår spørreskjema og metode for måling av pasienterfaringer. Vi gir også et forslag til et minimumsbatteri av spørsmål som kan benyttes på tvers av pasientgrupper, og som kan benyttes i lokale brukerundersøkelser. Et slikt minimumsbatteri utgjør et nødvendig supplement til standardiserte spørreskjemaer som brukes i regionale og nasjonale undersøkelser.

Denne rapporten er foreløpig. Endelig rapportering er foretatt i forbindelse med rapporteringen juni 2004 (se lenke i høyre marg), som har hovedvekt på spørreskjema og metode for måling av pasienterfaringer blant døgnpasienter. Dette er også hovedgrunnen til at vi ikke har ferdigstilt design og struktur i spørreskjemaet, men heller konsentrert oss om temaer og spørsmål. Disse temaene og spørsmålene bør imidlertid gi et godt bilde av hva som er viktige pasienterfaringsområder og spørsmål for brukere av polikliniske tjenester i det psykiske helsevernet.