Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i psykisk helsevern. Nasjonale resultater i 2007 og utvikling fra 2004»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i psykisk helsevern. Nasjonale resultater i 2007 og utvikling fra 2004

PasOpp rapport

Brukererfaringer med poliklinikker for voksne i psykisk helsevern. Nasjonale resultater i 2007 og utvikling fra 2004

Publisert

Rapporten viser resultatene av en nasjonal spørreundersøkelse blant brukere av poliklinikker for voksne i psykisk helsevern i Norge.

Rapporten viser resultatene av en nasjonal spørreundersøkelse blant brukere av poliklinikker for voksne i psykisk helsevern i Norge.


Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2008
  • ISSN elektronisk: 1890-1565
  • ISBN elektronisk: 978-82-8121-231-2

Hovedbudskap

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten gjennomførte høsten 2007 for andre gang en nasjonal spørreundersøkelse blant brukere av poliklinikker for voksne i psykisk helsevern i Norge. Forrige undersøkelse ble gjennomført i 2004. I 2007 deltok 100 poliklinikker i undersøkelsen, og totalt 11 085 pasienter svarte på spørreskjemaet.

Undersøkelsen viser at brukerne har gode erfaringer med poliklinikkene på mange områder. Ett aspekt som brukerne hadde gode erfaringer med, er utbytte av samtaler med én behandler; 60 % av brukerne rapporterte at de hadde stort eller svært stort utbytte av denne behandlingsformen. Brukerne er også spesielt godt fornøyd med behandlerne. For eksempel oppga noe over 70 % av brukerne at de i stor eller svært stor grad hadde fått fortalt behandleren det som var viktig for dem om tilstanden sin og at behandleren forsto deres situasjon.

Undersøkelsen viser også at poliklinikkene har et forbedringspotensial på flere områder. Spesielt gjelder dette medbestemmelse, informasjon og samarbeid med andre offentlige etater. For eksempel opplevde 23 % at de ikke i det hele tatt eller kun i liten grad hadde innflytelse på sin medisinering, mens 25 % oppga at informasjonen om behandlingsmuligheter var svært eller ganske dårlig. Når det gjelder eksternt samarbeid opplevde 30 % av dem som svarte på spørsmålet, at poliklinikken samarbeidet svært eller ganske dårlig med andre offentlige etater for å løse deres praktiske problemer. 

Resultater for foretakene og poliklinikkene er sammenlignet på tre indikatorer, som omhandler brukererfaringer, opplevd ventetid og eksternt samarbeid. Det er betydelige forskjeller i resultater mellom foretak og poliklinikker på disse indikatorene, spesielt når det gjelder opplevd ventetid.
 
En sammenstilling av undersøkelsene fra 2007 og 2004 viser at de nasjonale resultatene er litt dårligere i 2007 enn i 2004. Dette gjelder på alle de tre indikatorene om brukererfaringer, opplevd ventetid og eksternt samarbeid. Denne utviklingen gjelder for alle regioner og de fleste helseforetak, men det er flere poliklinikker som har hatt en positiv utvikling på en eller flere indikatorer fra 2004 til 2007.