Hopp til innhold

Brosjyre

Giftige sopper

Oversikt over giftige sopper og beskrivelse av symptomer på soppforgiftning. Kortversjon av brosjyren er tilgjengelig for nedlasting på følgende språk: arabisk, bulgarsk, engelsk, farsi, finsk, fransk, italiensk, kinesisk, nynorsk, polsk, rumensk, russisk, serbokroatisk, spansk, thai, tysk, ungarsk, vietnamesisk.

Giftige sopper.png

Opprettelses- og revisjonsdato kan variere fra språk til språk, og nye språk kan komme til. Se de enkelte filene for utgivelsesdato. Inntil 10 eksemplarer av brosjyren kan bestilles gratis direkte fra giftinformasjonen@fhi.no

    Om trykksaken

  • Utgitt: Rev. 2015 (hovedhefte)
  • Av: Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet