Hopp til innhold

Publikasjoner

Viser  2260  treff

Sorter etter:
|
Begrens søket
 1. Undersøkelse blant MSIS-brukere om deres erfaring med rapportering av meldingspliktige sykdommer under Covid-19-epidemien

  I dette prosjektet inviterte vi MSIS-brukere for å kartlegge opplevde barrierer og tilretteleggere for rapportering av meldingspliktige sykdommer før og under COVID-19-epidemien.

  Rapport

  Publisert

  Forside Lab-analyser 2020 covid.jpg
 2. Barn i barnehage- eller barneskolealder med nyoppståtte luftveissymptomer (flytskjema)

  Veiledning for foreldre, barnehagepersonell og lærere. Skjemaet hjelper til å vurdere når barn skal være hjemme, når barnet trenger koronatest og når de kan vende tilbake til barnehage og skole.

  Plakat

  Publisert Oppdatert

 3. Når skal syke barn holdes hjemme fra barnehage og barneskole? Flytskjema

  Veiledning for foreldre, barnehagepersonell og lærere. Skjemaet hjelper til å vurdere når barn skal være hjemme, når barnet trenger koronatest og når de kan vende tilbake til barnehage og skole.

  Plakat

  Publisert Oppdatert

 4. Antibiotikaresistens: Kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak

  Rapporten viser kunnskapshull, utfordringer og aktuelle tiltak knyttet til antiobiotikaresistens.

  Rapport

  Publisert

  Forside.PNG
 5. Covid-19. Dør-til-dør-aksjoner, mobile teststasjoner og endring i testandel blant norsk- og utenlandsfødte i bydel Stovner, Oslo

  Stovner bydel gjennomførte dør-til-dør-aksjoner der innbyggerne ble oppfordret til å teste seg. Vi har utført analyser for å anslå i hvor stor grad dør-til-dør-aksjonene innvirket på testandelene.

  Rapport

  Publisert

  Forside Stovner.jpg
 6. Korona – Litt, mye eller helt avstand?

  Ved å holde avstand til andre bremser vi korona (covid-19). Nedlastbar illustrasjon.

  Plakat

  Publisert Oppdatert

  Illustrasjon FHI
 7. Informasjonsbrev nr 17 om koronavaksinasjonsprogrammet

  Brevet er sendt til smittevernlege/kommunelege i alle landets kommuner og helseforetakene.

  Brev

  Publisert

 8. Invitasjoner og informasjon til deltakere som ikke skal levere spyttprøver

  Her finner du som skal delta i studien uten å levere spyttprøver informasjon om din deltakelse og hva det innebærer.

  Brosjyre

  Publisert Oppdatert

  Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
 9. Aktuelt fra MSIS under covid-19-epidemien

  Rapportene oppsummerer utvalgte sykdomsgrupper i forbindelse med covid-19-epidemien.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 10. Trafikkulykker og alkohol i Malawi

  Dette er resultater fra en avsluttet undersøkelse om alkoholbruk blant pasienter skadet i trafikkulykker i Malawi.

  Notat

  Publisert

  Forside Trafikkulykker og alkohol i Malawi 2021 .jpg
 11. Holdninger til vaksine, og etterlevelse av råd om sosial distansering og hygiene blant innvandrere i forbindelse med koronapandemien

  Denne rapporten bygger på fire sett spørreundersøkelser. Første del av undersøkelsen ble gjort høsten 2020, andre del etter at vi hadde begynt å ta i bruk vaksine.

  Rapport

  Publisert

  Forside Innvandreres holdn vaksine.jpg
 12. Vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen mot covid-19 settes på pause

  Brevet er sendt til smittevernlege/kommunelege og helseforetak.

  Brev

  Publisert

 13. Covid-19-epidemien: Veileder i smittevern for idrett

  RVeilederen gir råd om hva idrettslag bør gjøre for å forebygge at deltakere blir utsatt for smitte og spredning av covid-19.

  Rapport

  Publisert Oppdatert

 14. Covid-19 etter fødeland fra mars 2020 til februar 2021

  Denne rapporten er en oppdatering av tidligere presentert statistikk over smittesituasjonen blant utenlandsfødte som bor i Norge.

  Rapport

  Publisert

  Forside utenlandskfødte mars 2021.jpg
 15. Informasjonsbrev nr 16 om koronavaksinasjonsprogrammet

  Brevet ble sendt til smittevernlege/kommunelegen og helseforetakene.

  Brev

  Publisert

 16. SARS-CoV-2 Reinfeksjon - hurtig oppsummert

  I dette notatet formidler vi den nyeste oppsummerte forskningen om reinfeksjon med SARS-CoV-2

  Notat

  Publisert

  NOTAT Forside reinfeksjon.jpg
 17. Rapport om svangerskapsavbrot 2020 Register over svangerskapsavbrot (Abortregisteret)

  Rapporten viser tal over begjæringar om og utførte svangerskapsavbrot i Noreg i 2020.

  Rapport

  Publisert

  Forside årsrapport Abort.jpg
 18. Vurdering av utbruddssituasjonen i skoler og barnehager

  Folkehelseinstituttet har sett på antall utbrudd i skoler og barnehager og størrelsen på utbruddene per uke fra og med uke 40 i 2020 til og med uke 8 i 2021, med fokus på Oslo og Viken .

  Rapport

  Publisert

 19. Kasusstudie covid-19 utbrudd blant gjestearbeidere

  Denne kasusstudien er rettet mot organisert opplæring for ansatte i den offentlige helsetjenesten og arbeidsgivere av utenlandske gjestarbeidere. Ansatte ved andre institusjoner som sosiale tjenester eller frivillige organisasjoner, kan også bli inkludert. Anslått tid for gjennomføring av kasusstudien er 3 timer.

  Notat

  Publisert

 20. Kan vi forebygge stråleskader ved behandling av prostatakreft?

  Bruk av nedbrytbar beskytter (SpaceOar™) kan muligens forebygge stråleskader ved behandling av prostatakreft. Dokumentasjonsgrunnlaget er imidlertid svakt. Det viser en EUnetHTA-oversikt.

  Forskningsomtale

  Publisert