Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kontinuitet i lege-pasientforholdet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kontinuitet i lege-pasientforholdet

Rapport

Kontinuitet i lege-pasientforholdet

Publisert

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Ekspertutvalget for evaluering av allmennlegetjenesten på vegne av Helsedirektoratet. Rapporten er en av tre rapporter skrevet med den hensikt å bidra med statistikk og tallgrunnlag for å belyse ulike dimensjoner ved fastlegeordningen.

Forside Kontinuitet i lege.jpg

Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Ekspertutvalget for evaluering av allmennlegetjenesten på vegne av Helsedirektoratet. Rapporten er en av tre rapporter skrevet med den hensikt å bidra med statistikk og tallgrunnlag for å belyse ulike dimensjoner ved fastlegeordningen.


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Hovedfunn på engelsk.

Om rapporten

  • Utgitt: 2023
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Delalic L, Grøsland M, Gjefsen HM.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-371-3

Hovedbudskap

En sentral intensjon bak innføringen av fastlegeordningen i 2001 var å sørge for kontinuitet i forholdet mellom lege og pasient, ved å sikre at alle som ønsket det fikk en fast lege å forholde seg til. Det har siden vært stor oppslutning om fastlegeordningen i Norge, og svært få benytter seg av muligheten til å reservere seg. Samtidig har endringer i blant annet fastlegenes arbeidsmengde og rekruttering til ordningen skapt bekymring rundt innbyggernes tilgang til og bruk av allmennlegetjenester.

Analysene som ligger til grunn for denne rapporten ønsker å belyse hvorvidt endringer fastlegeordningen har påvirket innbyggernes tilgang til allmennlegetjenestene over tid. I rapporten presenteres utviklingen i kontinuitet mellom lege og pasient fra 2006 til 2021. Analysene er foretatt både totalt for landet, og fordelt etter de tre geografiske klassifiseringene sentralitet, fylke og kommunestørrelse. Gjennomgående i rapporten er at vi sammenligner bruk av allmennlegetjenester for innbyggere med egen fastlege med innbyggere uten egen fastlege. Analysene er basert på registerdata fra fastlegeordningen (FLO) og kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR), og viser:

Blant de som var en del av fastlegeordningen i starten av 2021, var rundt 2 prosent på en fastlegeliste uten fastlege. Andelen varierer betydelig med fylke og sentralitet. Samtidig som mer eller mindre alle i Oslo og Viken har tilgang på egen fastlege, er tilbudet mindre for innbyggere i usentrale områder, og problemet ser ut til å være økende. Likevel viser vi at innbyggere uten fastlege bruker allmennlegetjenestene marginalt mindre enn innbyggere med egen fastlege (2,9 mot 3,3 konsultasjoner per innbygger i 2021). I rapporten presenterer vi også funn som viser at innbyggere uten egen fastlege også opplever kontinuitet, ved at en høy andel av deres konsultasjoner er hos samme lege. Dog viser alle analysene store variasjoner på tvers av geografiske størrelser, der spesielt innbyggere i de minst sentrale kommunene opplever mindre kontinuitet.