Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ventilasjon av operasjonsstuer - revidert utgave»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ventilasjon av operasjonsstuer - revidert utgave

Metodevurdering

Ventilasjon av operasjonsstuer: forenklet metodevurdering (revidert utgave)

Publisert

Vi har utarbeidet en forenklet metodevurdering for å undersøke effekten av laminær ventilasjon (LAF) på infeksjonsforekomst.

Forside rev Ventilasjon op-stuer.jpg

Vi har utarbeidet en forenklet metodevurdering for å undersøke effekten av laminær ventilasjon (LAF) på infeksjonsforekomst.


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Hovedbudskap på engelsk

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2022
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Risstad H, Evensen LH, Movik E, Lerner M.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-294-5

Hovedbudskap

Postoperative sårinfeksjoner fører til økt sykelighet og dødelighet. Ventilasjonssystem i operasjonsstuer er én av mange faktorer som kan påvirke infeksjonsforekomst. Hvilket ventilasjonssystem som er best på å forebygge infeksjoner i operasjonssår har vært diskutert i mange år.

Vi har utarbeidet en forenklet metodevurdering for å undersøke effekten av laminær ventilasjon (LAF) på infeksjonsforekomst. Vi inkluderte til sammen 22 observasjonsstudier. Alle studiene hadde moderat eller alvorlig risiko for systematiske skjevheter. Det var også upresise effektestimater og til dels manglende samsvar på tvers av de inkluderte studiene. I sammenligningen av LAF med ikke-LAF, fant vi at:

  • Det var ingen forskjell i forekomst av alvorlige infeksjoner ved alle typer kirurgi og ved ortopedisk protesekirurgi (GRADE: lav tillit)
  • Det var ingen forskjell i forekomst av alle infeksjoner ved alle typer kirurgi og ved ortopedisk protesekirurgi (GRADE: svært lav tillit)
  • Vi fant ingen studier som ga tilstrekkelig informasjon om effekten på dødelighet
  • De samlede merkostnadene for én operasjonsstue ved LAF i nybygg anslås til å være i størrelsesorden NOK 41 000 per år ved avskrivning over en 30-årsperiode eller  77 000 per år ved avskrivning over en 10-årsperiode. Det er usikkerhet knyttet til anslaget.

Revidert versjon erstatter versjon med ISBN-nummer 978-82-8406-277-8, publisert 28.3.2022. Mer om endringene i forordet i den reviderte utgaven.