Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet – andre oppdatering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet – andre oppdatering

Forskningskartlegging

Skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet – andre oppdatering: et systematisk litteratursøk med sortering

Publisert

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet utførte en andre oppdatering av en oppsummering av skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet.

Forside skandinavisk covid 19 v3.jpg

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet utførte en andre oppdatering av en oppsummering av skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet.


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Engelsk hovedbudskap.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2021
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Næss GE, Berg RC, Nøkleby H.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-224-2

Hovedbudskap

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet utførte en andre oppdatering av en oppsummering av skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet.

Metode

Vi utførte en systematisk kunnskapsoppsummering av typen ‘systematisk litteratursøk med sortering’. Vi søkte i mai 2021 i ulike databaser og i grålitteraturkilder etter empirisk litteratur fra Skandinavia. To personer gikk gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i henhold til inklusjonskriteriene. Det styrende inklusjonskriteriet var at publikasjonen omhandlet konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår eller livskvalitet. Vi hentet ut data fra studienes sammendrag og sorterte de i kategorier.

Resultater

Vi vurderte 219 referanser. Vi inkluderte 15 studier: 5 fra Sverige, 5 fra Danmark og 4 fra Norge (1 studie var fra flere land). Det var flest tverrsnittstudier (n=4) og det var mange ulike studiedeltakere. Tematikken i studiene var svært variert og inkluderte blant annet velferds- og livsvilkårtematikker som psykisk helse, skole/barnehage og barnefamilier.

I dette systematiske litteratursøket med sortering har vi ikke lest publikasjonene i fulltekst og dermed ikke vurdert studienes kvalitet. Vi har kun sortert referansene etter type, basert på sammendragene.