Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet

Forskningskartlegging

Skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet: et systematisk litteratursøk med sortering

Publisert

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å identifisere skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet.

Forside skandinavisk covid 19.jpg

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å identifisere skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet.


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Hovedfunn på engelsk.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2021
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Berg RC, Næss GE, Nøkleby H.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-194-8

Hovedbudskap

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet fikk i oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) å identifisere skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet.

Metode

Vi utførte en systematisk kunnskapsoppsummering av typen ‘systematisk litteratursøk med sortering’. Vi søkte i mars 2021 i ulike databaser og i grålitteraturkilder etter empirisk litteratur fra Skandinavia, publisert 2020-2021. En forsker gikk gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i henhold til inklusjonskriteriene. Det styrende inklusjonskriteriet var at publikasjonen omhandlet konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår eller livskvalitet. Vi hentet ut data fra studienes sammendrag og sorterte de i kategorier.

Resultater

Vi vurderte 1864 referanser. Vi inkluderte 81 studier: 39 fra Norge, 21 fra Sverige og 12 fra Danmark (9 studier var fra flere land). Over halvparten av studiene (59 %) var tverrsnittstudier og en fjerdedel av studiene omhandlet ungdom. Tematikken i studiene var svært variert og inkluderte blant annet velferds- og livsvilkårtematikker som likestilling, psykisk helse og immigranter og andre sårbare gruppers utsatthet under pandemien.

I dette systematiske litteratursøket med sortering har vi ikke lest publikasjonene i fulltekst og dermed ikke vurdert studienes kvalitet. Vi har kun sortert referansene etter type, basert på sammendragene.