Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet – første oppdatering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet – første oppdatering

Forskningskartlegging

Skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet – første oppdatering: et systematisk litteratursøk med sortering

Publisert

Vi har utført en oppdatering av en oppsummering av skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Forside skandinavisk covid 19.jpg

Vi har utført en oppdatering av en oppsummering av skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.


Kan lastes ned som pdf. På norsk. Hovedfunn på engelsk.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2021 (første oppdatering)
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Berg RC, Nøkleby H.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-213-6

Hovedbudskap

Område for helsetjenester i Folkehelseinstituttet utførte en oppdatering av en oppsummering av skandinavisk forskning om konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår og livskvalitet.

Metode

Vi utførte en systematisk kunnskapsoppsummering av typen ‘systematisk litteratursøk med sortering’. Vi søkte i april 2021 i ulike databaser og i grålitteraturkilder etter empirisk litteratur fra Skandinavia. En forsker gikk gjennom identifiserte referanser og vurderte relevans i henhold til inklusjonskriteriene. Det styrende inklusjonskriteriet var at publikasjonen omhandlet konsekvenser av covid-19 på velferd, likestilling, livsvilkår eller livskvalitet. Vi hentet ut data fra studienes sammendrag og sorterte de i kategorier.

Resultater

Vi vurderte 486 referanser. Vi inkluderte 26 studier: 8 fra Danmark, 7 fra Norge og 5 fra Sverige (6 studier var fra flere land). Det var flest tverrsnittstudier og nesten halvparten av studiene omhandlet voksne. Tematikken i studiene var svært variert og inkluderte blant annet velferds- og livsvilkårtematikker som likestilling, psykisk helse, skole/barnehage og vold i nære relasjoner.

I dette systematiske litteratursøket med sortering har vi ikke lest publikasjonene i fulltekst og dermed ikke vurdert studienes kvalitet. Vi har kun sortert referansene etter type, basert på sammendragene.