Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern 3. kvartal 2021»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern 3. kvartal 2021

PasOpp rapport

Pasienters erfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern 3. kvartal 2021

Publisert

Undersøkelsene startet opp 1. januar 2020, og nå publiseres rapportene fra 3. kvartal 2021. 663 pasienter innlagt i psykisk helsevern (PHV) svarte på undersøkelsen i perioden, og totalt 5715 pasienter har deltatt i undersøkelsen siden oppstarten.

Nasjonal rapport PHV Q3 2021.PNG

Undersøkelsene startet opp 1. januar 2020, og nå publiseres rapportene fra 3. kvartal 2021. 663 pasienter innlagt i psykisk helsevern (PHV) svarte på undersøkelsen i perioden, og totalt 5715 pasienter har deltatt i undersøkelsen siden oppstarten.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 10/2021
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Holmboe O, Danielsen K, Aasgaard K, Iversen HH..
  • ISSN elektronisk: 1890-1565

Hovedbudskap

Rapporter fra tredje kvartal: Brukererfaringer med døgnopphold i psykisk helsevern

I 2019 utviklet og etablerte Folkehelseinstituttet (FHI) et system for kontinuerlige, elektroniske målinger av brukererfaringer i psykisk helsevern (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Arbeidet gjennomføres på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Alle offentlige døgninstitusjoner og private døgninstitusjoner som har avtaler med de regionale helseforetakene skal delta i undersøkelsen. Døgnpasienter i PHV blir invitert til å svare mens de fortsatt er innlagt, men nærmest mulig utskrivning.

Undersøkelsene startet opp 1. januar 2020, og nå publiseres rapportene fra tredje kvartal 2021. 663 pasienter innlagt i PHV svarte på undersøkelsen i perioden. Det er bare 3 flere enn i samme periode i 2020, og det er sendt en påminner til alle institusjoner og helseforetak for å bedre oppslutningen om brukerundersøkelsen. Totalt har 5715 pasienter svart på undersøkelsen siden oppstarten. 

Pasientenes tilbakemeldinger er et viktig mål på kvalitet, og målet er at alle pasienter skal bli informert og få muligheten til å svare på skjemaet før de skrives ut. 

Et stort arbeid gjennomført av prosjektansvarlige ved institusjonene

FHI har etablert kontakt på alle nivå i helsetjenesten, og enhetene i PHV har prosjektansvarlige som organiserer datainnsamlingen lokalt og er i dialog med og rapporterer til FHI om undersøkelsen.

FHI har utarbeidet en arbeidsbeskrivelse til de prosjektansvarlige, og er ansvarlige for å levere alt materiale og bearbeide data, analysere og rapportere resultater fra undersøkelsen.

Rapporter fra andre kvartal på ulike nivå

Målet er at resultatene skal være relevante for lokalt kvalitetsforbedringsarbeid. Resultatene vil være uvektet og ujustert, og inkludere svar fra erfaringsspørsmålene i spørreskjemaet.

Dersom det er få svarere ved en institusjon eller enhet, er usikkerheten rundt resultatene stor. Følgende regler for rapportering er fulgt:

  1. Hvis fire eller færre har svart: ingen resultatrapporter grunnet anonymitetshensyn. Resultatene vil likevel inngå i resultatene oppgitt for høyere nivå (for eksempel avdelinger, helseforetak eller regionale helseforetak).
  2. Hvis mellom fem og ti har svart: resultater presentert kun som gjennomsnitt, ikke svarfordelinger.
  3. Hvis elleve eller flere har svart: både gjennomsnitt og prosentfordelinger på svarkategorier oppgis.

Fra tverrsnitt til kontinuerlige målinger

Undersøkelsene har tidligere vært gjennomført som tverrsnittsundersøkelser, og pasientene svarte på papirskjema. Undersøkelsene gjennomføres fra 2020 som elektroniske målinger, og pasientene svarer nært opp mot utskrivning.

Årlige rapporter basert på kontinuerlige målinger kan gi statistisk sikrere resultater enn tverrsnittsundersøkelser siden flere pasienter inkluderes per enhet. Det gir bedre muligheter for å lage kvalitetsindikatorer på lavere nivå. Resultatene blir enklere å fortolke og bruke fordi alle pasienter svarer på samme sted i forløpet, mot tverrsnittsundersøkelsene hvor noen pasienter er i starten og noen i slutten av behandlingen når de svarer. Elektroniske målinger gir dessuten raskere datainnsamling og mindre kostnader til porto og trykking.

Lenker:

Rapportene nedenfor er organisert alfabetisk, men dersom du raskt vil finne din rapport, tast dette: CTRL + F, og søk så på din enhet