Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasienters erfaringer med døgnopphold i rehabilitering Foreløpig rapport 1. halvår 2020»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasienters erfaringer med døgnopphold i rehabilitering Foreløpig rapport 1. halvår 2020

Rapport

Pasienters erfaringer med døgnopphold i rehabilitering Foreløpig rapport 1. halvår 2020

Publisert

Folkehelseinstituttet gjennomfører en nasjonal undersøkelse av brukeropplevd kvalitet innen rehabilitering. Undersøkelsen inkluderer private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtaler med et regionalt helseforetak og offentlige sykehusavdelinger hvor pasienter mottar rehabilitering over en gitt tidsperiode.

Folkehelseinstituttet gjennomfører en nasjonal undersøkelse av brukeropplevd kvalitet innen rehabilitering. Undersøkelsen inkluderer private rehabiliteringsinstitusjoner som har avtaler med et regionalt helseforetak og offentlige sykehusavdelinger hvor pasienter mottar rehabilitering over en gitt tidsperiode.


Om rapporten

  • Utgitt: 09.2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Paulsrud IO, Iversen HH, Holmboe O, Haugum, M (Prosjektgruppe).
  • ISSN elektronisk: 1890-1565

Hovedbudskap

Det er laget egne rapporter for institusjoner, helseforetak og regionale helseforetak:
Lokale rapporter finnes nederst på denne siden ved å trykke her, og så på Vedlegg+.

Undersøkelsen er vurdert og godkjent av personvernombudet i Folkehelseinstituttet (FHI) og er innvilget dispensasjon fra taushetsplikten fra Helsedirektoratet.

Deltakerne er pasienter som er 18 år og eldre, og som har hatt døgnopphold ved rehabiliteringsinstitusjoner/-avdelinger. For å kunne inkluderes må pasientene ha oppholdt seg på enheten minimum fem dager sammenhengende i perioden 1. desember 2019 til og med 30. november 2020. Faglig ansvarlig har mulighet til å ekskludere pasienter ut fra særlig menneskelig hensyn.

Utvalget er dimensjonert for å gi en statistisk styrke for hele perioden, og vi har derfor valgt å inkludere 40 pasienter fra hver enhet per måned. Ved mindre enheter blir alle pasientene med, ved større enheter trekkes et tilfeldig utvalg. De inkluderte pasientene mottar brev i posten noen uker etter utskrivelse med et informasjonsskriv om undersøkelsen, papirspørreskjema og svarkonvolutt, og informasjon om hvordan man kan svare elektronisk.

Datainnsamlingen går over lang tid og vi utgir derfor rapporter underveis. Målet med disse er å gjøre ansatte i rehabiliteringsenhetene bevisste på egne resultater underveis, og at resultatene fortløpende kan bidra til lokalt kvalitetsarbeid. Resultatene i rapportene er uvektet og ujustert, og inkluderer svar fra erfaringsspørsmålene i spørreskjemaet. Etter at datainnsamlingen er ferdig, vil en mer utfyllende nasjonal rapport publiseres. Denne vil blant annet inneholde mer informasjon om metode og resultater. I samme prosess vil det utarbeides rapporter for hver enkelt enhet, hvor både statistiske analyser og resultater vil beskrives mer utdypende. Videre vil det utvikles kvalitetsindikatorer som rapporteres både til kvalitetsbasert finansiering (KBF) og til det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet.

Denne rapporten inneholder svar registrert hos FHI fra og med januar 2020 til og med juni 2020. Rapporten må betraktes som foreløpig da det kan ventes at flere svar kan komme inn etter at denne er produsert.
Vi retter en stor takk til alle dem som har bidratt til datainnsamlingen ved rehabiliteringsenhetene og alle pasientene som har svart på undersøkelsen!