Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «Immunitet etter SARS-CoV-2 infeksjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Immunitet etter SARS-CoV-2 infeksjon

Notat

Immunitet etter SARS-CoV-2 infeksjon - en hurtigoversikt

Publisert

Funnene i denne hurtigoversikten baserer seg på raske søk i PubMed, EMBASE og to pre-print databaser. Én forsker gikk gjennom søketreff, valgte ut og oppsummerte resultatene. Ettersom det har vært viktig å få fram forskningsresultatene raskt, valgte vi denne framgangsmåten selv om det innebærer risiko for at vi kan ha oversett viktig dokumentasjon og kan ha gjort feilvurderinger underveis.

Forside omslag immunisering notat covid-19_ENG.jpg

Funnene i denne hurtigoversikten baserer seg på raske søk i PubMed, EMBASE og to pre-print databaser. Én forsker gikk gjennom søketreff, valgte ut og oppsummerte resultatene. Ettersom det har vært viktig å få fram forskningsresultatene raskt, valgte vi denne framgangsmåten selv om det innebærer risiko for at vi kan ha oversett viktig dokumentasjon og kan ha gjort feilvurderinger underveis.


Kan lastes ned som PDF. På Engelsk. Norsk sammendrag.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Flodgren GM.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-081-1

Hovedbudskap

Oppdatert versjon tilgjengelig

Denne versjonen er utdatert. Ny oppdatert versjon finner du her: Immunitet etter SARS-CoV-2 infeksjon, første oppdatering – en hurtigoversikt

Funnene i denne hurtigoversikten baserer seg på raske søk i PubMed, EMBASE og to pre-print databaser. Én forsker gikk gjennom søketreff, valgte ut og oppsummerte resultatene. Ettersom det har vært viktig å få fram forskningsresultatene raskt, valgte vi denne framgangsmåten selv om det innebærer risiko for at vi kan ha oversett viktig dokumentasjon og kan ha gjort feilvurderinger underveis.

Etter søk i databaser og manuelle søk i referanselister identifiserte og inkluderte vi 16 originalpublikasjoner som vi anså å være relevante for våre forskningsspørsmål.

Gir førstegangssmitte av SARS-CoV-2 immunitet , og hvor lenge varer denne immuniteten?

Vi fant svært begrenset dokumentasjon om immunitet etter infeksjon med SARS-CoV-2. Én studie på rhesus macaque aper kan tyde på at førstegangsinfeksjon med SARS-CoV-2 kan beskytte mot reinfeksjon, men studien var liten og ga ingen informasjon om varigheten av en eventuell immunitet. To studier viste vedvarende høye IgG-nivåer ett til to år etter infeksjon med SARS-CoV, men det er usikkert om resultater fra SARS-CoV kan overføres til SARS-CoV-2, og om høye nivåer av antistoffer gir full beskyttelse mot reinfeksjon.

Hvor raskt utvikler man SARS-CoV-2-spesifikke antistoffer, og hvor stor andel av pasientene gjennomgår serokonversjon?

Serokonversjonsrate og –tid varierte mellom studiene og mellom IgM og IgG. Vi antar at denne forskjellene i stor grad skyldes varierende testsensitivitet, og at variasjonen vil bli mindre etter hvert som det publiseres større studier som benytter validerte tester.

Er det en sammenheng mellom serokonversjonrate eller- tid og infeksjonens alvorlighetsgrad?

Serokonversjonshastighet og -tid synes ikke å være forskjellig mellom pasienter med ulik alvorlighetsgrad av covid-19. Vi har ikke funnet studier som inkluderer asymptomatiske individer.

Kan mødre som smittes med SARS-CoV-2 overføre antistoffer til fosteret via morkake og dermed gi immunitet hos det nyfødte?

Én liten studie tyder på at gravide med SARS-CoV-2 infeksjon kan overføre antistoffer til fosteret, men dokumentasjonen er usikker.