Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Immunitet etter SARS-CoV-2 infeksjon, første oppdatering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Immunitet etter SARS-CoV-2 infeksjon, første oppdatering

Notat

Immunitet etter SARS-CoV-2 infeksjon, første oppdatering – en hurtigoversikt

Publisert

Dette notatet er en oppdatering av en tidligere versjon, og baserer seg på raske søk i PubMed, EMBASE og to pre-print databaser. Én forsker gikk gjennom søketreff, valgte ut og oppsummerte resultatene. Ettersom det har vært viktig å få fram forskningsresultatene raskt, valgte vi denne framgangsmåten selv om det innebærer risiko for at vi kan ha oversett viktig dokumentasjon og kan ha gjort feilvurderinger underveis.

Forside immunisering 1 update covid-19.jpg

Dette notatet er en oppdatering av en tidligere versjon, og baserer seg på raske søk i PubMed, EMBASE og to pre-print databaser. Én forsker gikk gjennom søketreff, valgte ut og oppsummerte resultatene. Ettersom det har vært viktig å få fram forskningsresultatene raskt, valgte vi denne framgangsmåten selv om det innebærer risiko for at vi kan ha oversett viktig dokumentasjon og kan ha gjort feilvurderinger underveis.


Kan lastes ned som pdf. På engelsk. Norsk sammendrag.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Flodgren GM.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-090-3

Hovedbudskap

Dette notatet er en oppdatering av en tidligere versjon, og baserer seg på raske søk i PubMed, EMBASE og to pre-print databaser. Én forsker gikk gjennom søketreff, valgte ut og oppsummerte resultatene. Ettersom det har vært viktig å få fram forskningsresultatene raskt, valgte vi denne framgangsmåten selv om det innebærer risiko for at vi kan ha oversett viktig dokumentasjon og kan ha gjort feilvurderinger underveis.

Etter søk i databaser og manuelle søk i referanselister identifiserte vi 20 nye original-publikasjoner som vi anså at var relevante for våre forskningsspørsmål. Etter oppdatering inkluderer denne hurtigoversikten 35 studier. Halvparten av de inkluderte studiene var pre-prints som ikke har vært gjennom peer-review, og mange studier hadde veldig få deltakere.

Gir førstegangssmitte av SARS-CoV-2 immunitet , og hvor lenge varer denne immuniteten?

Vi fant begrenset dokumentasjon om immunitet etter infeksjon med SARS-CoV-2. Én studie på rhesusaper kan tyde på at førstegangsinfeksjon med SARS-CoV-2 kan beskytte mot reinfeksjon, men studien var liten og ga ingen informasjon om varigheten av en eventuell immunitet. To studier viste vedvarende høye IgG-nivåer ett til to år etter infeksjon med SARS-CoV. Det er usikkert om disse resultatene fra SARS-CoV kan overføres til SARS-CoV-2, og om høye nivåer av antistoffer gir full eller delvis beskyttelse mot reinfeksjon.

Kan infeksjon med andre koronavirus (sCoV) beskytte mot SARS-CoV-2 infeksjon?

Det foreligger foreløpig ingen dokumentasjon for at infeksjon med sCoV kan gi kryssbeskyttelse mot SARS-CoV-2 infeksjon.

Hvor raskt utvikler man SARS-CoV-2-spesifikke antistoffer, og hvor stor andel av pasientene gjennomgår serokonversjon?

Serokonversjonsrate og –tid varierte mellom studiene og mellom IgM og IgG. Mange av de inkluderte studiene antyder at median tid for serokonversjon er omkring 10-14 dager etter sykdomsdebut, men noen studier antyder lenger serokonversjonstid (28 til 30 dager eller lenger). Vi antar at den observerte variasjonen i serokonversjonstid i stor grad skyldes varierende testsensitivitet, og kan også skyldes forskjeller i immunresponsen hos ulike pasientgrupper.

Er det en sammenheng mellom serokonversjonrate eller- tid og infeksjonens alvorlighetsgrad?

De inkluderte studiene rapporterte varierende resultater. Noen studier rapporterte at de ikke fant noen sammenheng mellom serokonversjon og alvorlighetsgraden av covid-19, mens andre studier knyttet alvorlig sykdom til raskere og kraftigere antistoffrespons. Serokonversjon ser ikke ut til å være en forutsetning for virusklarering, ettersom asymptomatiske pasienter og personer med svært lave antistoffnivåer også blir virusfrie.

Kan mødre som smittes med SARS-CoV-2 overføre antistoffer til fosteret via morkake og dermed gi immunitet hos  nyfødte?

To små studier som inkluderte 7 spedbarn tyder på at gravide med SARS-CoV-2 infeksjon kan overføre antistoffer til fosteret, men dokumentasjonen er usikker.