Hopp til innhold
Historisk arkiv: Dette innholdet er arkivert og blir ikke oppdatert.

Få varsel ved oppdateringer av «COVID-19: Sammenheng mellom alder, komorbiditet og sykdomsalvorlighet – en hurtigoversikt, første oppdatering»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • COVID-19: Sammenheng mellom alder, komorbiditet og sykdomsalvorlighet – en hurtigoversikt, første oppdatering

Notat

COVID-19: Sammenheng mellom alder, komorbiditet og sykdomsalvorlighet – en hurtigoversikt, første oppdatering. Hurtigoversikt 2020

Publisert

Denne hurtigoppsummeringen er en oppdatering av en tidligere versjon, publisert 26. mars, 2020. Resultatene i dette notatet er basert på raske søk i elektroniske databaser, og søk på nettsider til helsemyndigheter i utvalgte land. To forskere delte på oppgavene med å velge ut og sammenstille resultatene. Vi valgte denne framgangsmåten fordi det var viktig å få fram forskningsresultatene raskt, selv om det innebærer risiko for at vi kan ha oversett viktig dokumentasjon og kan ha gjort feilvurderinger underveis.

Forside omslag notat covid-19 severity First update _ENG.jpg

Denne hurtigoppsummeringen er en oppdatering av en tidligere versjon, publisert 26. mars, 2020. Resultatene i dette notatet er basert på raske søk i elektroniske databaser, og søk på nettsider til helsemyndigheter i utvalgte land. To forskere delte på oppgavene med å velge ut og sammenstille resultatene. Vi valgte denne framgangsmåten fordi det var viktig å få fram forskningsresultatene raskt, selv om det innebærer risiko for at vi kan ha oversett viktig dokumentasjon og kan ha gjort feilvurderinger underveis.


Kan lastes ned som PDF. På engelsk. Norsk sammendrag.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2020
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Brurberg KG, Fretheim A.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-085-9

Hovedbudskap

 

Oppdatert versjon tilgjengelig

Denne versjonen er utdatert. Ny oppdatert versjon finner du her: Covid-19 og risikofaktorer for alvorlig sykdom - en hurtigoversikt, andre oppdatering

Denne hurtigoppsummeringen er en oppdatering av en tidligere versjon, publisert 26. mars, 2020.

Resultatene i dette notatet er basert på raske søk i elektroniske databaser, og søk på nettsider til helsemyndigheter i utvalgte land. To forskere delte på oppgavene med å velge ut og sammenstille resultatene. Vi valgte denne framgangsmåten fordi det var viktig å få fram forskningsresultatene raskt, selv om det innebærer risiko for at vi kan ha oversett viktig dokumentasjon og kan ha gjort feilvurderinger underveis.

Sammenheng mellom enkelte risikofaktorer og sykdomsalvorlighet (univariate analyser)

Analyser av enkeltfaktorer viser gjennomgående at det er en sterk sammenheng mellom alder og risiko for alvorlig forløp av covid-19. Andre risikofaktorer synes også være assosiert med alvorlige utfall for covid-19-pasienter, men disse resultatene er vanskelig å fortolke ettersom disse risikofaktorene også er sterkt knyttet til alder. Vi vektlegger derfor resultater fra multivariate analyser, som omfatter flere risikofaktorer inkludert alder, samtidig.

Multivariate analyser av alder og andre underliggende faktorer som prediktorer for alvorlig covid-19

Vår konklusjon er at alder peker seg ut som den dominerende risikofaktoren for alvorlig forløp av covid-19.

Analysene som foreligger tyder også på at underliggende sykdommer og tilstander kan bidra til økt risiko, men disse resultatene er mindre overbevisende enn for alder. Basert på resultatene fra den største studien, kan pasienter med hjertesvikt eller BMI>30 være særlig utsatt, men dette bør bekreftes i flere studier før vi kan konkludere.

Ut fra informasjonen som foreligger, er de eldre den klart viktigste risikogruppa for alvorlig sykdomsforløp ved covid-19.