Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utvikling av spørreskjema for å måle barn og unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utvikling av spørreskjema for å måle barn og unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker

PasOpp rapport

Utvikling av spørreskjema for å måle barn og unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker

Publisert

Helsedirektoratet ønsket et spørreskjema for å måle barn og unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP), og bestilte et utviklingsprosjekt fra Folkehelseinstituttet.

Forside.jpg

Helsedirektoratet ønsket et spørreskjema for å måle barn og unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP), og bestilte et utviklingsprosjekt fra Folkehelseinstituttet.


Nedlastbar PDF. På norsk.

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Haugum M, Danielsen K, Iversen HH.
  • ISSN elektronisk: 1890-1565
  • ISBN elektronisk: 978-82-8406-030-9

Hovedbudskap

Innledning

Helsedirektoratet ønsket et spørreskjema for å måle barn og unges erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP), og bestilte et utviklingsprosjekt fra Folkehelseinstituttet (FHI). Prosjektet skulle følge FHIs standardmetoder og resultere i et nasjonalt måleinstrument som besvares av barn og unge med erfaringer med BUP.

Metode

I første fase av utviklingsprosjektet gjennomførte vi en litteraturgjennomgang. Formålet var å kartlegge hvilke måleinstrumenter som allerede var utviklet for å undersøke barn og unges erfaringer og tilfredshet med BUP, og å undersøke om det fantes relevante og validerte skjema som kunne brukes i Norge.

Vi etablerte en referansegruppe bestående av klinikere og brukere som møttes flere ganger underveis i prosjektet, og som bidro med viktige innspill og diskusjoner. Videre gjennomførte vi kvalitative intervju med barn og ungdom for å belyse hva som er viktig for disse når de er i kontakt med BUP.

Basert på informasjon innhentet gjennom litteraturgjennomgangen, diskusjoner i referansegruppen og de kvalitative intervjuene utviklet vi et spørreskjema for barn og unge i aldersgruppen 12 år og eldre. Dette skjemaet ble testet ved hjelp av kognitive intervju, som belyste hvilke justeringer vi burde gjøre i skjemaet.

Til slutt testet vi justert spørreskjema i en pilotundersøkelse blant et større utvalg barn og unge som hadde erfaringer med BUP. Pilotundersøkelsen ble gjennomført med datainnsamling i forbindelse med svarernes konsultasjoner i BUP.

Resultat

Denne rapporten beskriver utviklingsarbeidet som resulterte i et spørreskjema for barn og unge i BUP. Spørreskjemaet består av 28 spørsmål som skal måle barn og unges erfaringer og tilfredshet med BUP.

Testingen av spørreskjemaet viste at de fleste spørsmålene hadde lave andeler av manglende svar. Faktoranalysene resulterte i tre faktorer som dreide seg om behandleren, medbestemmelse og organisering. I tillegg testet vi to resultatspørsmål som egen indikator. Alle fire indikatorer hadde god intern konsistens.

Spørreskjemaet som nå foreligger er utviklet og testet for å vurdere brukeres erfaringer med BUP. Aldersgruppen skjemaet er ment for er 12 år og eldre. Spørreskjemaet kan brukes til både lokale målinger av kvalitet og større eller nasjonale undersøkelser.