Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pasienters erfaringer med Lovisenberg Diakonale Sykehus 2019»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pasienters erfaringer med Lovisenberg Diakonale Sykehus 2019

PasOpp rapport

Pasienters erfaringer med Lovisenberg Diakonale Sykehus 2019 (PasOpp)

Publisert

Rapporten viser resultatene fra en brukererfaringsundersøkelse som Folkehelseinstituttet har gjennomført blant pasienter ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

225 Lovisenberg Diakonale Sykehus_Side_01.png

Rapporten viser resultatene fra en brukererfaringsundersøkelse som Folkehelseinstituttet har gjennomført blant pasienter ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.


Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: 12/2019
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Holmboe O.
  • ISSN elektronisk: 1890-1565

Folkehelseinstituttet (FHI) gjennomførte våren/sommeren 2019 en brukererfaringsundersøkelse blant voksne døgnpasienter ved sengeposter ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom FHI og sykehuset. FHI har utarbeidet separate rapporter for hver av postene.

Hensikten med undersøkelsen var fra sykehusets side å måle pasienterfaringer på sengepostnivå som grunnlag for lokal kvalitetsforbedring. Pasientene ble bedt om å vurdere ulike aspekter ved sykehuset ved bruk av spørreskjema. Tilbakemeldingene kan brukes til å identifisere hvilke områder som fungerer bra, samt hvilke områder sykehuset bør jobbe for å forbedre.

Brukererfaringer er en av flere kilder til informasjon om kvaliteten på helsetjenestens ytelser. Annen informasjon om sykehusene og postene, som for eksempel kliniske resultatmål og produktivitetstall, må også tas i betraktning. Kjennskap til dette og til den lokale konteksten er viktig når resultatene skal fortolkes.

Her er alle rapportene: