Hopp til innhold

Notat

Oversikt over land med høy forekomst av hivinfeksjon, hepatitt B, hepatitt C og syfilis

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en liste over land som har høy forekomst av sykdommene hivinfeksjon, hepatitt B, hepatitt C og syfilis. Denne listen er nyttig blant annet ved vurdering av hvilke tester asylsøkere og nyankomne innvandrere bør tilbys etter ankomst til Norge.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en liste over land som har høy forekomst av sykdommene hivinfeksjon, hepatitt B, hepatitt C og syfilis. Denne listen er nyttig blant annet ved vurdering av hvilke tester asylsøkere og nyankomne innvandrere bør tilbys etter ankomst til Norge.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet