Hopp til innhold

Notat

Oversikt over land med høy forekomst av hivinfeksjon, hepatitt B, hepatitt C og syfilis

  • Utgitt: 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere:

Folkehelseinstituttet har utarbeidet en liste over land som har høy forekomst av sykdommene hivinfeksjon, hepatitt B, hepatitt C og syfilis. Denne listen er nyttig blant annet ved vurdering av hvilke tester asylsøkere og nyankomne innvandrere bør tilbys etter ankomst til Norge.