Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Utholdenhetstrening gir bedre helse for personer med fibromyalgi»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Utholdenhetstrening gir bedre helse for personer med fibromyalgi

Forskningsomtale

Utholdenhetstrening gir bedre helse for personer med fibromyalgi - Cochrane: Kort oppsummert

Publisert

Utholdenhetstrening gir trolig bedre helserelatert livskvalitet, muligens mindre smerter og stivhet og bedre fysisk funksjon for personer med fibromyalgi. Det ser ut til at utholdenhetstrening har liten eller ingen innvirkning på utmattelse. Dette viser en systematisk oversikt fra Cochrane.

Utholdenhetstrening gir trolig bedre helserelatert livskvalitet, muligens mindre smerter og stivhet og bedre fysisk funksjon for personer med fibromyalgi. Det ser ut til at utholdenhetstrening har liten eller ingen innvirkning på utmattelse. Dette viser en systematisk oversikt fra Cochrane.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Dalsbø TK, Dahm KT.

Hovedbudskap

Denne omtalen er tidligere publisert i tidsskriftet Fysioterapeuten.

Bakgrunn

Fibromyalgi er et smertesyndrom og kjennetegnes ved at pasienten opplever langvarige utbredte smerter som kan komme og gå, og vandre rundt i kroppen. I tillegg opptrer ofte en rekke andre symptomer som stivhet, utmattelse, søvnproblemer og konsentrasjonsvansker. Symptomene kan variere i intensitet og forverres ofte av stress. Forekomsten av fibromyalgi i befolkningen er anslått til å være under fem prosent, og ni av ti som av de som får fibromyalgi er kvinner. De fleste er i alderen 40 til 60 år. Man vet lite om den nøyaktige årsaken til fibromyalgi, men antar at den er sammensatt, og at biologiske, psykologiske og sosiale faktorer medvirker. Det finnes ingen spesifikk kur mot fibromyalgi, men hensikten med behandling er å dempe symptomene. Regelmessig trening er en viktig faktor i å motvirke inaktivitetsrelatert tap av muskler og benmasse og bidrar til bedre funksjon hos personer med fibromyalgi.

Hva sier forskningen?

Denne systematiske oversikten oppsummerer funn fra studier som har undersøkt effekten av utholdenhetstrening som å gå, sykle, løping og lavintensitet aerobic for personer med fibromyalgi. Nedenfor vises resultatene for slike treningstiltak sammenlignet med en kontrollgruppe. De som var i kontrollgruppen fikk enten vanlig oppfølging, eller de sto på venteliste for å få denne typen utholdenhetstrening eller opprettholdelse av vanlige daglige aktiviteter inkludert fysisk aktivitet.

Studiene viste at utholdenhetstrening fører:

  • trolig til bedre helserelatert livskvalitet (⊕⊕⊕◯).
  • muligens til noe mindre smerte og stivhet (⊕⊕◯◯).
  • muligens til liten eller ingen forskjell i utmattelse (⊕⊕◯◯).
  • muligens til bedre fysisk funksjon (⊕⊕◯◯).
  • trolig til liten eller ingen forskjell i andelen som slutter med trening (⊕⊕⊕◯).

Tilliten til resultatene ble vurdert til å være middels og lav. Det ble trukket for manglende blinding av deltakere og ulike resultater på tvers av studiene (heterogenitet).

Hva er denne informasjonen basert på?

Forfatterne søkte etter forskning frem til juni 2016, og fant 13 randomiserte kontrollerte studier. Det var til sammen 839 personer som deltok. Formålet var å besvare effekten av utholdenhetstrening for personer med fibromyalgi. Det var flest kvinner som deltok i studiene og gjennomsnittsalderen var 41 år. Varighet av diagnosen var gjennomsnittlig fra fem til 12 år.

Denne systematiske oversikten erstatter en tidligere oversikt publisert i 2002. Ingen av de inkluderte studiene var publisert etter 2012. Verktøyet som ble brukt for å stille diagnosen var basert på kriteriene utviklet av det amerikanske revmatologikollegiet i 1990 (ARC 1990).

Utholdenhetstrening var definert som dynamisk fysisk aktivitet hvor de store muskelgruppene ble brukt med rytmiske bevegelser som øker hjerte- og pustefrekvensen. Treningsintensiteten varierte mye, alt fra veldig lav intensitet til høy eller selvvalgt intensitet, og økten varte fra 20 minutter til en time tre ganger i uken. Treningsperioden i studiene varte fra seks til 24 uker.

Kilde

Bidonde J et al. Aerobic exercise training for adults with fibromyalgia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 6. Art. No.: CD012700. DOI: 10.1002/14651858.CD012700.