Hopp til innhold

PasOpp rapport

Pasienters erfaringer med Lovisenberg Diakonale Sykehus 2017 (PasOpp-rapporter)

Rapporten viser resultatene av en brukererfaringsundersøkelse blant pasienter ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Forside Lovisenberg Diakonale Sykehus.png

Rapporten viser resultatene av en brukererfaringsundersøkelse blant pasienter ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.


Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2017 en brukererfaringsundersøkelse blant pasienter ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Dette var en bestilling fra sykehuset, og det er fjerde gangen vi gjør en slik undersøkelse på dette nivået ved dette sykehuset.

Formålet med undersøkelsen er å formidle systematisk informasjon som kan brukes i kvalitetsforbedring og virksomhetsstyring. Undersøkelsen har i stor grad fulgt metoden som er brukt i tidligere undersøkelser på postnivå ved sykehuset. Det gjelder også utformingen av disse rapportene.

Disse rapportene viser resultater for sykehuset samlet og de deltakende postene enkeltvis:

Forfattere

Om publikasjonen

  • Utgitt: Oktober 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • ISSN elektronisk: 1890-1565