Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
PasOpp-rapport

Pårørendes erfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1

En nasjonal rapport og flere lokale rapporter viser pårørendes erfaringer med barnepoliklinikkene. Hovedresultatene er beregnet som skårer på seks indikatorer som handler om konsultasjonen, organisering, utstyr, sykepleierne, legen og resultat.


  • Utgitt: 2018
  • Serienr.: 2018:36
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Iversen HH, Holmboe O, Skrivarhaug T.
  • ISSN ELEKTRONISK: 1890-1565

Bestill

Last ned:

HovedbudskapSammendrag

Hopp til innhold

Folkehelseinstituttet har gjennomført en undersøkelse på bestilling fra Barnediabetesregisteret som ønsket et validert instrument for å måle pårørende- og pasienterfaringer blant barnediabetespasienter.

Alle pårørende med barn som var registrert i Barnediabetesregisteret,og som hadde hatt minst én konsultasjon på en av de 27 barnepoliklinikkene i Norge i løpet av de tolv siste månedene, ble invitert til å delta. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden november 2016–januar 2017. Skjemaet inkluderte spørsmål om erfaringer med barnepoliklinikkene. Hovedresultatene er beregnet som skårer på seks indikatorer som handler om konsultasjonen, organisering, utstyr, sykepleierne, legen og resultat. 

Rapportene nedenfor presenterer henholdsvis nasjonale resultater og rapporter på sykehusnivå, fordelt etter helseregion.

Nasjonal rapport

Pårørendes erfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1. Nasjonale resultater

Helse Sør-Øst

Sørlandet sykehus Kristiansand.pdf

Sørlandet sykehus Arendal.pdf

Norsk diabetikersenter.pdf

Akershus universitetssykehus.pdf

Sykehuset Innlandet Gjøvik.pdf

Sykehuset Innlandet Lillehammer.pdf

Sykehuset Innlandet Elverum.pdf

Ullevål sykehus.pdf

Drammen sykehus.pdf

Sykehuset Telemark.pdf

Sykehuset i Vestfold.pdf

Sykehuset Østfold.pdf

Sørlandet sykehus HF.pdf

Sykehuset Innlandet HF.pdf

Helse Sør-Øst RHF.pdf

Helse Vest

Stavanger universitetssjukehus.pdf

Haugesund sjukehus.pdf

Haukeland universitetssjukehus.pdf

Førde sentralsjukehus.pdf

Helse Vest RHF.pdf

Helse Nord

Nordlandssykehuset Bodø.pdf

UNN Tromsø.pdf

UNN Harstad.pdf

Klinikk Hammerfest.pdf

Universitetssykehuset Nord-Norge HF.pdf

Helse Nord RHF.pdf

Helse Midt-Norge

Ålesund sjukehus.pdf

Kristiansund sjukehus.pdf

St. Olavs Hospital.pdf

Sykehuset Levanger.pdf

Sykehuset Namsos.pdf

Helse Nord-Trøndelag HF.pdf

Helse Møre og Romsdal HF.pdf

Helse Midt-Norge RHF.pdf

Forside_Nasjonale resultater.png