Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

PasOpp rapport

Pårørendes erfaringer med polikliniske konsultasjoner for barn med diabetes type 1

  • Utgitt: 2018
  • Serienr.: 2018:36
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Iversen HH, Holmboe O, Skrivarhaug T.
  • ISSN ELEKTRONISK: 1890-1565
Forside_Nasjonale resultater.png

En nasjonal rapport og flere lokale rapporter viser pårørendes erfaringer med barnepoliklinikkene. Hovedresultatene er beregnet som skårer på seks indikatorer som handler om konsultasjonen, organisering, utstyr, sykepleierne, legen og resultat.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

Folkehelseinstituttet har gjennomført en undersøkelse på bestilling fra Barnediabetesregisteret som ønsket et validert instrument for å måle pårørende- og pasienterfaringer blant barnediabetespasienter.

Alle pårørende med barn som var registrert i Barnediabetesregisteret,og som hadde hatt minst én konsultasjon på en av de 27 barnepoliklinikkene i Norge i løpet av de tolv siste månedene, ble invitert til å delta. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden november 2016–januar 2017. Skjemaet inkluderte spørsmål om erfaringer med barnepoliklinikkene. Hovedresultatene er beregnet som skårer på seks indikatorer som handler om konsultasjonen, organisering, utstyr, sykepleierne, legen og resultat. 

Rapportene nedenfor presenterer henholdsvis nasjonale resultater og rapporter på sykehusnivå, fordelt etter helseregion.

Nasjonal rapport

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Nord

Helse Midt-Norge