Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Notat

Hepatitt C og graviditet. En litteraturgjennomgang

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Arnesen T og Nøkleby H.
Colourbox.com

I denne litteraturgjennomgangen vurderes nytten av generell screening for hepatitt C i svangerskapet, og muligheten for å behandle hepatitt C i forbindelse med svangerskap.

Nedlastbar pdf


Har du funnet en feil?

Bestill

Last ned:

Sammendrag

Hepatitt C er en alvorlig kronisk sykdom. Hepatitt C overføres fra mot til barn under svangerskap eller ved fødsel hos opptil cirka fem prosent. I Norge anbefales det at personer i risikogrupper for hepatitt C-smitte testes på hepatitt C i svangerskapet. Vi har gjort en litteraturgjennomgang for å vurdere nytten av generell screening for hepatitt C i svangerskapet og muligheten for å behandle hepatitt C i forbindelse med svangerskap.

Andre land med lignende epidemiologi som Norge anbefaler som oss at gravide med økt risiko for å være smittet med hepatitt C blir testet i svangerskapet. Vi fant ingen land som anbefalte undersøkelse av alle gravide. Et par artikler påpekte at innføring av generell screening av gravide blir billig i forhold til andre former for utvidet screening, fordi gravide allerede undersøkes for syfilis og hepatitt B. Det var også en artikkel som konkluderte med moderate kostnader per QALY ved generell screening og behandling av kvinner som trenger det. Det kan være aktuelt å gjennomføre en tilsvarende kostnadsanalyse basert på norske tall og dagens priser for hepatitt C-behandling.

Legemidlene som i dag benyttes til behandling av hepatitt C er kontraindisert i svangerskapet. Vi fant ingen artikler som beskriver kliniske studier eller utprøvende behandling av gravide.

De norske anbefalingene beholdes uendret, men beregning av kostnad-nytte ved å gjennomføre generell screening anbefales vurdert.