Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2017»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2017

Rapport

Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2017

Publisert

Her kan du lese om Folkehelseinstituttet, aktiviteter og økonomi i 2017. Årsrapporten er en del av styringsdialogen mellom Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet og leveres i henhold til krav for offentlige virksomheter.

Årsrapport for 2017 omslag_3_web.png

Her kan du lese om Folkehelseinstituttet, aktiviteter og økonomi i 2017. Årsrapporten er en del av styringsdialogen mellom Folkehelseinstituttet og Helse- og omsorgsdepartementet og leveres i henhold til krav for offentlige virksomheter.


Elektronisk. Kan lastes ned som pdf.

Om rapporten

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Stoltenberg C, Egner I, Rolfheim-Bye C, Boehlke N.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-913-9

Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet er en beredskaps- og kunnskapsorganisasjon. Samfunnsoppdraget er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester. På denne måten bidrar Folkehelseinstituttet til bedre helse i Norge og globalt. Instituttet arbeider faglig uavhengig og bygger på verdiene faglig solid, nyskapende, åpen, respektfull og samarbeidende. Instituttets oppdrags­givere og brukere er helsemyndigheter og andre myndigheter nasjonalt, regionalt og i kommunene, helse- og omsorgstjenestene, befolkningen generelt, pasient­grupper, frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner, media, universitets- og høyskolesektoren og forskningsinstitutter, næringslivsaktører, internasjonale organisasjoner og andre.

I 2017 har instituttet utført samfunnsoppdraget for Helse- og omsorgsdepartementet, videreført arbeidet med en gjennomgripende modernisering, effektivisering og omstilling av virksomheten, gjennomført en omfattende nedbemanning og funnet løsninger på en krevende og til dels uforutsigbar budsjettsituasjon slik at budsjettet gikk i balanse. Oppdrag for andre departementer og direktorater, internasjonale organisasjoner og forskningsbevilgninger finansierte i 2017 cirka 23 prosent av instituttets årsverk, og vi forventer at denne andelen vil øke.