Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Evaluering av Eat Move Sleep»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Evaluering av Eat Move Sleep

Rapport

Evaluering av Eat Move Sleep

Publisert

En pilot for å fremme sunt kosthold, fysisk aktivitet og gode søvnvaner blant barn som deltar i organisert fotball.

Forside rapporten Eat move sleep

En pilot for å fremme sunt kosthold, fysisk aktivitet og gode søvnvaner blant barn som deltar i organisert fotball.


Om rapporten

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Bergh IH, Helleve A.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-946-7
Bestill

Last ned:

Sammendrag

Eat Move Sleep var en pilot-intervensjon som ble utviklet i et partnerskap mellom Norges Fotballforbund, BAMA og Eat stiftelsen. Formålet var å motivere fotballklubber til å legge bedre til rette for å fremme et sunt kosthold, fysisk aktivitet og gode søvnvaner blant barn som deltar i organisert fotball. Intervensjonen ble gjennomført i 20 fotballklubber i fire fotballkretser gjennom fotballsesongen 2017 og hadde 9-åringer som primær målgruppe. Hovedfokuset i intervensjonen var å stimulere barna til å bruke aktiv transport (dvs. å gå og sykle) til og fra trening, spise noe før trening; og å la være å bruke skjermer (f. eks mobil og nettbrett) rett før sengetid. Folkehelseinstituttet evaluerte denne piloten på oppdrag fra Eat stiftelsen og Kreftforeningen.

Evalueringen viste at mange fotballklubber var opptatt av å være en helsefremmende arena, bl.a. gjennom arbeidet med kosthold, fysisk aktivitet og søvn. Fotball er den mest populære fritidsaktiviteten blant barn og unge, og i et folkehelseperspektiv er det derfor positivt at en innenfor den organiserte fotballen har en bredere forståelse at idrettens rolle og verdier.
Samtidig viste evalueringen ingen effekter av pilot-intervensjonen på 9-åringe barns atferd i løpet av en fotballsesongen. Det kan skyldes at intervensjonen i seg selv ikke har vært god nok, at ambisjonen om atferdsendring blant barn på kort tid har vært for høy, lav svar prosent eller at det har vært andre sider ved selve undersøkelsen som gjorde det vanskelig å avdekke eventuelle endringer.

Organisert fotball er den fritidsarenaen hvor flest jenter og gutter i Norge deltar. Derfor er det viktig at fotballen med utgangspunkt i erfaringene med Eat Move Sleep piloten, arbeider videre med å utvikle metoder og verktøy som sikrer at klubbene blir en arena hvor barn og unge møter de samme holdninger og verdier til kosthold, fysisk aktivitet og søvn som en f.eks. møter i skolen. I et langsiktig perspektiv er det sannsynligvis viktigst å fokusere på hvordan dette arbeidet kan forankres i klubbstruktur i form av styrevedtak, klubbhåndbøker, retningslinjer og anbefalinger.