Hopp til innhold

Rapport

Årsrapport 2017: Utbrudd av smittsomme sykdommer. Vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv)

I 2017 ble det varslet 162 utbrudd med totalt 2320 rapporterte sykdomstilfeller. Over 60 prosent av alle utbrudd ble varslet fra helseinstitusjoner.

Årsrapport Utbrudd_2017_forside web.jpg

I 2017 ble det varslet 162 utbrudd med totalt 2320 rapporterte sykdomstilfeller. Over 60 prosent av alle utbrudd ble varslet fra helseinstitusjoner.


Sammendrag

I 2017 ble det varslet 162 utbrudd med totalt 2 320 rapporterte sykdomstilfeller. Dette er litt mer enn i 2016, men på samme nivå som årene før. Antallet syke varierte fra 2 til 230 per utbrudd. Ved 36 av utbruddene var det mistanke om smitte fra næringsmidler. Over 60 prosent av alle utbrudd (101 utbrudd) ble varslet fra helseinstitusjoner. 

For utbrudd i helseinstitusjoner var norovirus (47 utbrudd), meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) (11 utbrudd), influensavirus (11 utbrudd) og vankomycinresistente enterokokker (VRE) (9 utbrudd) de hyppigst forekommende agens.
 
Det vanligste agens angitt ved næringsmiddelbårne utbrudd var norovirus (7 utbrudd), etterfulgt av enterohemoragisk E. coli (EHEC) og Campylobacter (3 utbrudd hver). 
 
Det er antakelig fortsatt en stor underrapportering av utbrudd. Rask og mer fullstendig varsling av utbrudd gjør at sentrale myndigheter kan se det enkelte utbrudd i nasjonal og internasjonal sammenheng. De kan dermed danne seg et bilde av den epidemiologiske situasjon i landet som helhet, varsle internasjonale instanser dersom det er nødvendig og gi råd og informasjon der det er behov.

Kun nedlastbar

Om rapporten

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: MacDonald E, Berg TC, Brandal L, Kacelnik O, Kapperud G, Lange H, Tønnessen R, Vold L, Nygård K.
  • ISSN elektronisk: 1894-9207