Hopp til innhold

Notat

Årlig driftsrapport for Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner – NOIS (POSI og PIAH)

Driftsrapporten gir grunnlag for en oversikt over driften av Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner – NOIS (POSI og PIAH).

Driftsrapporten gir grunnlag for en oversikt over driften av Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner – NOIS (POSI og PIAH).


Hovedbudskap

Folkehelseinstituttet, som er databehandlingsansvarlig og databehandler for Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner – NOIS (POSI og PIAH), gir årlig ut en driftsrapport for dette registeret. Rapporten omtaler organisering, ansvar og myndighet, og hvordan opplysningene behandles i registeret.

Driftsrapporten omtaler hvor komplett registeret er i forhold til antall hendelser, hvor fullstendige opplysningene er og dekningsgraden på institusjons- eller enhetsnivå. Den viser også hvordan dataene brukes til overordnet helsestatistikk, helseanalyser, kvalitetsforbedring av tjenestene og i vitenskapelige publikasjoner.

Folkehelseinstituttet rapporterer årlig om driften av registeret til Helse- og omsorgsdepartementet og til Datatilsynet.

Publikasjonsliste

Forfattere

Om publikasjonen

  • Av: Folkehelseinstituttet