Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Statistikk
Legemiddelstatistikk 2017:2

Reseptregisteret 2012–2016

Rapporten inneholder en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge i siste femårsperiode. I tillegg finnes en generell del med informasjon om Reseptregisteret og legemiddelstatistikk.

Kun nedlastbar.

  • Utgitt: April 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Berg CL, Blix HS, Fenne O, Furu K, Hjellvik V, Husabø KJ, Kormeset PO, Sakshaug S, Strøm H, Torheim S.
  • ISSN ELEKTRONISK: 1890-9647
  • ISBN ELEKTRONISK: 978-82-8082-824-8

Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Bruken av legemidler i befolkningen er økende. En viktig målsetting for norsk legemiddelpolitikk er rasjonell legemiddelbruk. En forutsetning for arbeidet med å optimalisere legemiddelbruken i befolkningen er kunnskap om hvilke legemidler som brukes, hvem som bruker legemidlene og hvordan de brukes.

For å få bedre kunnskap på dette området, vedtok Stortinget i desember 2002 å etablere et nasjonalt reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret). Oppgaven med å etablere registeret ble gitt til Folkehelseinstituttet som fra 1. januar 2004 har mottatt månedlige opplysninger fra alle apotek om utlevering av legemidler til pasienter, forskrivere og institusjoner.

Denne rapporten er tiende utgave av den årlige statistikken fra Reseptregisteret. Generell informasjon om Reseptregisteret, legemiddelstatistikk, klassifikasjon av legemidler og målemetoder finnes i rapportens del 1. Del 2 inneholder noen nøkkeltall fra Reseptregisteret og et omfattende tabellverk med opplysninger om antall individer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge i siste femårsperiode (2012–2016). Opplysningene er fordelt på enkeltlegemidler og legemiddelgrupper. ATC- (Anatomisk Terapeutisk Kjemisk) klassifikasjon er benyttet i tabellene. For 2016 er informasjon om aldersfordeling, andel (prevalens) per 1000 og kostnader inkludert i tabellene. ATC-/DDD-versjon gjeldende fra januar 2017 er benyttet i rapporten (se også WHO Collaboration Centre for Drug Statistics Methodology).

Reseptregisteret har også en nettside der man kan finne kompletterende informasjon:
www.norpd.no (engelsk versjon) eller www.reseptregisteret.no (norsk versjon).
Det er også mulig å søke om utlevering av data fra Reseptregisteret til forskning eller til andre formål som er i henhold til formålet for Reseptregisteret. Mer informasjon om dette finnes i rapportens del 2.

Reseptregisteret 2012-2016.JPG