Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Reseptregisteret 2012–2016»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Reseptregisteret 2012–2016

Rapport

Reseptregisteret 2012–2016

Publisert

Rapporten inneholder en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge i siste femårsperiode. I tillegg finnes en generell del med informasjon om Reseptregisteret og legemiddelstatistikk.

Reseptregisteret 2012-2016.JPG

Rapporten inneholder en omfattende tabell med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler etter resept fra apotekene i Norge i siste femårsperiode. I tillegg finnes en generell del med informasjon om Reseptregisteret og legemiddelstatistikk.


Kun nedlastbar.

Om rapporten

  • Utgitt: April 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Berg CL, Blix HS, Fenne O, Furu K, Hjellvik V, Husabø KJ, Kormeset PO, Sakshaug S, Strøm H, Torheim S.
  • ISSN elektronisk: 1890-9647
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-824-8

Hovedbudskap

Jevn økning i bruken av syrehemmende legemidler

Protonpumpehemmere (PPI) brukes ved spiserørskatarr, magesår, og for å forebygge magesår som kan oppstå ved bruk av betennelsesdempende legemidler. De hyppigst brukte protonpumpehemmerne er pantoprazol (Somac® m.fl.) og esomeprazol (Nexium® m.fl.). Disse to legemidlene inngår på listen over de 30 mest brukte legemidlene i Norge (se tabell side 19 i rapporten).

Figur 1. Andel av befolkningen i prosent, fordelt på kjønn, som fikk utlevert protonpumpehemmere (ATC-gruppe A02BC) på resept i perioden 2007 til 2016

Legemiddelbruk2012_2016_nyhet_figur1.jpg

I 2016 fikk 460 000 personer utlevert PPI på resept minst én gang. Det er over dobbelt så mange som i 2007. Økningen har vært jevn de siste ti årene. Andelen av befolkningen som fikk en PPI økte med 82 prosent fra 2007 til 2016, se figur 1. I gjennomsnitt fikk hver bruker utlevert 222 doser (definerte døgndoser, DDD) i 2016. Det tyder på at mange trolig bruker PPI regelmessig gjennom hele året.

Andel brukere øker sterkt med økende alder. Blant personer over 70 år fikk mer enn 20 prosent utlevert PPI på resept, se figur 2. Flere kvinner enn menn bruker PPI. Det gjelder for alle aldersgrupper unntatt de aller yngste.

Figur 2. Andel av befolkningen i prosent, fordelt på kjønn og aldersgrupper, som fikk utlevert protonpumpehemmere (ATC-gruppe A02BC) på resept i 2016

Legemiddelbruk2012_2016_nyhet_figur2.jpg

Ved blant annet revmatiske sykdommer brukes esomeprazol i en fast kombinasjon med naproksen (betennelsesdempende, NSAID, ATC M01AE52), dette legemidlet heter Vimovo®. I 2016 fikk nær 124 000 personer utlevert denne kombinasjonen på resept. Denne bruken kommer i tillegg til bruk av PPI separat (figur 1).

Det selges også PPI reseptfritt, men salget er lavt. I 2016 var det reseptfrie salget ca. 0,6 prosent av totalt salg av PPI, målt i doser (Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk).

Flere kvinner enn menn bruker allergimidler på resept

Allergimidler omfatter ulike legemidler som forskrives på resept (tabletter, nesedråper og øyedråper1). I 2016 fikk 875 000 personer utlevert allergimidler på resept minst én gang. I løpet av en 10-årsperiode har andelen som fikk et slikt legemiddel økt med 12 prosent.

Flere kvinner enn menn bruker allergimidler på resept, unntatt i den yngste aldersgruppen. Figur 3 viser at nær 1 av 4 kvinner mellom 50 og 69 år fikk utlevert et allergimiddel i 2016, mens rundt 15 prosent av gutter/menn over 10 år fikk utlevert et legemiddel i denne gruppen.

Årsakene til at flere kvinner enn menn bruker denne typen legemidler er ikke kjent, men generelt bruker kvinner mer legemidler enn menn, og har hyppigere legekontakt.

Figur 3. Andel av befolkningen i prosent, fordelt på kjønn og aldersgrupper, som fikk utlevert allergimidler på resept i 2016

Legemiddelbruk2012_2016_nyhet_figur3.jpg

Allergimidler selges også reseptfritt. I 2016 utgjorde reseptfritt salg av antihistamin-tabletter 10 prosent av totalsalget, målt i doser (Kilde: Grossistbasert legemiddelstatistikk).

Om rapporten

Rapporten inneholder omfattende tabeller med opplysninger om antall personer som har fått utlevert legemidler på resept fra apotek i Norge i siste femårsperiode (2012 - 2016). Årets utgave inkluderer også utvalgte nøkkeltall og korte omtaler av legemiddelbruk på områdene hjerte- og karlegemidler, midler mot diabetes, antitrombotiske (legemidler som forbygger mot blodpropp), antibiotika og melatonin (sovemiddel). I tillegg finnes en generell del med informasjon om Reseptregisteret og legemiddelstatistikk.

Rapporten har en oversikt over vitenskapelige artikler i perioden 2001 til mars 2017 hvor data fra Reseptregisteret er benyttet.

Rapporten fra Reseptregisteret kan brukes sammen med Reseptregisterets nettsider (oppdatert 21. mars 2017 med tall for 2016) for å få mer informasjon. Nettsidene inneholder flere opplysninger om brukere av legemidler på resept.

Følgende kilder gir til sammen total oversikt over legemiddelbruken i Norge:

[1] Allergimidler: R06A - Antihistaminer til systemisk bruk, R01AC - Antiallergiske midler, unntatt kortikosteroider, R01AD - Kortikosteroider, R01B - Rhinologika til systemisk bruk, S01G - Karkontraherende og antiallergiske midler.